Güncel Sendika Haberleri

01 Mayıs, 2021

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYDİK

Eğitim-İş olarak bu yıl, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’le birlikte İstanbul Taksim Meydanı’ndaydık.

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, Genel Sekreterimiz Ebru Sungar, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Bilal Şener, Genel Eğitim Sekreterimiz Suat Özkolay, Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Şükrü Balun, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve şube yöneticilerimiz, 1 Mayıs 1977’de Taksim’de şehit olan 34 emekçi için Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı. Ardından, Taksim Anıtı önüne çelenk konularak basın açıklaması yapıldı.

Eğitim-İş olarak, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da tüm engellemelere ve salgına rağmen sömürüye karşı iş, ekmek ve özgürlük bayrağını dalgalandırdık.

AKP’nin yağma ve talan düzenine karşı; özelleştirmeye, düşük ücret, ağır çalışma koşulları ve esnek çalışmaya karşı; iş cinayetlerine karşı; sendikasızlaştırma ve güvencesiz çalışmaya karşı; gerici eğitim sistemine karşı; emeğin ve emekçinin mücadelesini vermeye devam edeceğiz.