Güncel Sendika Haberleri

26 Şubat, 2010

(25 KASIM EYLEMİ) SİSTEMATİK SUÇ DUYURUSU SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ.

Merkez Yönetim Kurulumuz, 16.10.2009 tarihinde aldığı karar uyarınca 25 Kasım tarihinde iş bırakma eylemi yapılmasına karar vermişti. Ülke genelinde örgütlü sendikaların tamamına yakınının dahil olduğu eylemi fazlasıyla gecikmiş bir demokratik tepki olarak nitelendirerek, eylemliliğine katılım sağlanması yolunda örgütümüze bağlayıcı talimat göndermiştik. İlgili talimatta, eyleme destek olan emekçiler aleyhine işletilebilecek disiplin prosedürüne karşı üyelerimize ve sendikamızdan destek talep eden tüm emekçilere gereken en geniş kapsamlı hukuki koruma sağlayacağımızı, disiplin prosedürü işleten kamu görevlileri aleyhine ülke genelinde sistematik hukuki girişim yapacağımızı ifade etmiştik.

Konuyla ilgili olarak, Valilikler başta olmak üzere kamu otoritelerine yaptığımız ısrarlı uyarılar genel olarak karşılık bulmuştur. Geçmiş dönemlerden farklı olarak, kamu otoriteleri -istisnalar dışında- yetkisini kötüye kullanmamıştır. Sorumlu tutum takınan kamu yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen hatada ısrar eden ve sayıları fazla olmayan yöneticiler hakkında ise sistematik suç duyurusu sürecini başlatıyoruz.

Suç duyurusu örnek dilekçesi için tıklayınız.