Güncel Sendika Haberleri

29 Mart, 2012

4+4+4 YASA TEKLİFİ REDEDİLİNCEYE KADAR SIRTIMIZI MECLİSE, YÜZÜMÜZÜ HALKA DÖNÜYORUZ.

 "4+4+4’e Hayır Birlikteliği" olarakMeclis önünde 4 gün boyunca sürdürülecek eylemlerimizin ilkini bugün gerçekleştirdik.

Toplumun çeşitli kesimlerinden 30 Demokratik Kitle Örgütünün bir araya gelmesi ile oluşan platform olarak gerçekleştirdiğimiz “Sırtımızı Meclis’e, yüzümüzü halka dönüyoruz" adlı ortak eylem adına konuşan Genel Başkanımız Veli Demir, 4+4+4 ile bilimsel, laik eğitimden uzaklaşılarak, gerici eğitimin getirileceğini belirtti.

 4+4+4’e Hayır Birlikteliği olarak Meclis’in DikmenKapısı önünde gerçekleştirilen eylemimizde bugün ilk olarak  “4+4+4zorunlu, kesintili eğitim yasası reddedilinceye kadar sırtımızı Meclis’e,yüzümüzü halkımıza çeviriyoruz" yazılı pankartın arkasındasırtlarımızı  Meclis’e çevirdik.

 Daha sonra  “AKP Yasanı al başına çal”, “AKP eliniçocuğumdan çek”, “Çocuk gelin istemiyoruz”, “Paralı değil, kamusal eğitim”sloganların atıldığı eylemimiz, Genel Başkanımız  Veli Demir'in 4+4+4’üprotesto etmek için, 1 Nisan Pazar günü de dahil olmak üzere 4 gün boyunca Meclisin Dikmen Kapısı önünde saat 12.00 ile 14.00 arasında buluşarak eylemgerçekleştireceğimizi açıklaması ile devam etti.

Genel Başkanımız Veli Demir, açıklamasında siyasal iktidarın4+4+4’le devrim yaptığını savunduğunu, ancak yapılanın devrim değil, yıkım olduğunu söyledi. Demir, “Bu geleceğimizi karartma yasasıdır. Bu çocuklarımızın elinden eğitim hakkının alınacağı yasadır” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BUGÜN OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİ YAŞANIYOR”

Hükümetin eğitimde getirmek istediği 4+4+4 yasa teklifine karşı koymak isteyen kamu emekçilerinin bugün polis copu ve gazına maruz kaldığını söyleyen Genel Başkanımız Veli Demir, bugün Türkiye’de adeta bir sıkıyönetim, bir olağanüstü hal dönemi yaşandığını ifade etti. Yasa teklifine karşı, siyasal iktidarın kamuoyunda, müthiş bir propaganda çalışması yürüttüğünü dile getiren Genel Başkanımız Veli Demir, yapılmak istenilenin kamuoyuna devrim gibi yansıtıldığını, ancak yapılanın aslında eğitimi paralı hale getirmek olduğunu söyledi. Tasarının yasalaşması halinde ilk 4 sınıftan sonra çocukların imam hatiplere yönlendirilebileceğine dikkat çeken Genel Başkanımız Demir, 1997 yılında getirilen 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim sürecinden de geriye doğru gidileceğini belirtti. Ayrıca tasarıyla eğitim yaşının 5 yaşına indirilmesine ilişkin ise o yaştaki çocuğun henüz bilgi ve becerisinin gelişmediğini, hatta kalem tutacak el kaslarının dahi gelişmediğini söyledi.  İlköğretimin 4 yıla indirilmesiyle 5. sınıfların ortadan kalkacağına ve bu şekilde 50 bin öğretmenin de norm kadro fazlasına düşeceğine, sokaktaki diğer işsiz öğretmenler arasına katılacağına dikkat çekti.

Genel Başkanımız Demir tasarının bilimsel ve laik eğitimi değil, gerici eğitimi getireceğini savunarak, tasarı Meclis’ten geri çekilene kadar, eylemlerimizi sürdüreceğimizi açıkladı. 

Açıklamanın ardından,  her gün 12-00- 14.00’ arası saatlerde sürdüreceğimiz oturma eylemini gerçekleştirdik.

4+4+4’e Hayır Birlikteliği’ adlı platformumuz aşağıdaki örgütlerden oluşmaktadır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Atatürkçü Düşünce Derneği

Eğitim-İş Sendikası

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Belediye- İş Sendikası

Ziraat Mühendisleri Odası

Petrol-İş Sendikası

Engelliler Konfederasyonu

Köy Enstitüleri Ve Çağdaş Eğitim Vakfı

Türk Hukuk Kurumu

Sanatçılar Girişimi

Mülkiyeliler Birliği

Hacıbektaş Eğitim Ve Kültür Derneği

Ankara Cumhuriyet Okurları

Türkiye Gençlik Birliği

Tüketici Hakları Derneği

Cumhuriyet Kadınları Derneği

Dil Derneği

Türk Kadınlar Birliği

Tobav

Ulusal Eğitim Derneği

68’liler Derneği

Ankara Kadın Ressamlar Derneği

Bilim Ve Ütopya Koop.

Ulaşım İş Sendikası

Birleşik Büro İş Sendikası

Kültür Sanat İş Sendikası

Vardiya Bizde Platformu

Yerel İş Sendikası

Tarım Orman İş Sendikası