Güncel Sendika Haberleri

21 Şubat, 2017

Adana 2 Nolu Şubemiz Mücadelemize Yeni Bir Heyecan ve Güç Kazandırmıştır

Eğitim-İş, en sade üyemizden başkanlarımıza kadar bütün arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda, eğitim çalışanlarının takdirini kazanarak zor koşullara karşın, emek, demokrasi, özgürlük ve ülkeye sahip çıkma mücadelesini sürdürmektedir.

Emek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin siyasi iktidar tarafından işlevsizleştirilmeye çalışıldığı bu süreçte Eğitim-İş büyümeye devam etmekte, yeni üyelerin katılımıyla şube sayısını artırmaktadır. Adana 2 No’lu Şubemiz,  emek mücadelesinde sendikamıza yeni bir heyecan ve güç kazandırmıştır.

Ülkemizdeki yurtseverlere, aydınlara, sınıf mücadelesi veren emekçilere ve kurumlara karşı baskı ve sindirme politikalarının had safhaya ulaştığı bir dönemde, yılmadan mücadele eden, sendikacılık derdi olan tüm örgütümüzü, en içten duygularla kutluyoruz.

Eğitim-İş olarak, yeni şubelerimizden de aldığımız güçle, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da hem Cumhuriyet Devriminin kazanımlarını sahiplenmeye ve yüceltmeye; hem de sınıfsal haklarımızı geliştirerek, kazanımlarımızı her türlü sömürüye ve saldırıya karşı savunmaya devam edeceğiz.

Adana 2 No’lu Şubemizin almış olduğu ağır sorumluluk ve görevi hakkıyla yerine getireceğine inanıyor, sendikamızın kuruluşundan bu yana Eğitim-İş’e emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. 

Eğitim çalışanlarının yegane temsilcisi Eğitim-İş; yolun açık olsun…