Güncel Sendika Haberleri

22 Eylül, 2012

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Alan değişikliği başvurularında sendikamız tarafından tespit edilen aşağıdaki konularda gerekli düzeltmelerin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Konu ile ilgili olarak yazılı başvurumuzu da hafta başında yapacağımızı duyururuz.

1- 2012 yılında il içi, iller arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan öğretmenlerin alan değişikliğine başvuramamaları mevzuata aykırıdır. 

2- Özür durumu başvurusu olan öğretmenlerin alan değişikliği yapması halinde özür başvurusundan vazgeçmiş sayılması doğru değildir. Özür durumu farklı bir şeydir, alan değiştirmek farklı. Birçok öğretmenimizin yer değiştirebilmek adına alan değiştirmek istedikleri de değerlendirmeye alınmalıdır.

3- Eğitim yöneticilerine görev yaptıkları kurumlarda kalabilme olanağı verilmek istenen düzenlemeye rağmen uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin; yan alanı İngilizce olan bir sınıf öğretmeni şu anda A ortaokulunda müdürlük yapıyorsa İngilizce alanına geçerek yöneticiliğine devam edebilmesi gerekirken bu noktada sorunlar vardır. Bir başka sorun da tek binada eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda yaşanmaktadır. Söz konusu okul müdürünün ataması ilkokula yapılmışsa, branş değişikliğinde sistem ortaokulu ayrı kurum olarak göreceğinden kendi kurumunu isteyememekle karşı karşıya kalacaktır. Bu durumun da düzeltilmesi gerekir. Bu öğretmenlere aylık karşılığı ders bulunması durumuna göre de başvuru hakkı tanınmalıdır. Örneğin, ortaokula atanmak isteyen öğretmen, istemesi halinde fen ve teknoloji ya da mezuniyetine göre biyoloji alanına da geçebilmelidir.  

4- Bakanlık, sınıf öğretmeni olup tarih mezunu öğretmene, tarih alanına geçme olanağı vermektedir. Fakat sosyal bilgiler alanına geçişine izin vermemektedir. Oysa ki sınıf öğretmenliği alanı dışındaki öğretmenlere bu olanak verilmektedir. Bu ayrımcılığın son bulması gerekir. Yıllardır ilköğretimlerde çalışan bir sınıf öğretmeni, ortaokulda sosyal bilgiler dersine geçebilmeli, liselerde okutulan tarih dersine zorlanmamalıdır. Bu tercihe bırakılmalıdır. Gerekirse sistemde yapılacak düzenlemeyle her iki alana da başvuruya olanak tanınmalıdır. Aynı durum coğrafya mezunları ve fizik, kimya, biyoloji mezunu olup fen ve teknoloji alanına geçişte de yaşanmaktadır.

5-Kılavuzun 1.7 maddesinde okullarında "ders yükü’" olan idarecilerin alan değişikliği için kendi okuluna başvurabileceği belirtilmiştir. Ancak okulunda ders yükü olmasına rağmen okul idarecisine kendi okulunun alan değişikliği için sistemin açılmaması başvuruyu engellemektedir. Buradan da Bakanlığın, "ders yükü" kavramı ile "norm kadro" kavramını aynı anlamda kullandığı anlaşılmaktadır. Oysa ders yükü ile norm kadro aynı şey değildir. 


Kılavuz İçin Tıklayınız

Çizelge İçin Tıklayınız