Güncel Sendika Haberleri

29 Haziran, 2012

BAKANLIK TOPLANTISINA KATILDIK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çağrı üzerine; Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Taşra Teşkilatı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler dahil), Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği, konularını görüşmek üzere Bakanlık Merkez Binası’nda 29 Haziran 2012 tarihinde yapılan toplantıya, sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Şenol Eyüboğlu ile Özlük Hukuk Komisyonu Üyemiz Maksut Balmuk katılmışlardır.
        Toplantıda bir taslak üzerinde çalışma yapılması yöntemi yerine, bakanlığın bazı konularda görüş sorması şeklinde cereyan etmiş olup, görüşlerimiz maksimum düzeyde savunulmuş, ortak görüşlerin yazıldığı tutanakta da ağırlıklı olarak yerini almıştır. 
        Toplantının başlangıcında, konuşulacak konuların detaylı olarak belirten bir yazıyla en az bir hafta öncesinden haber verilerek bu toplantıların yapılmasının daha sağlıklı olacağı hususuna vurgu yapılmıştır. 
        Konu başlıkları ve toplantıda ifade ettiğimiz görüşleri ele alacak olursak;
        1- Öğretmenlerin şu anda geleceklerini göremedikleri, bakanlıkta bir planlamanın olmadığı bu nedenle çok acele bir şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği, yer değiştirme takviminin açıklanması gerektiği vurgulanmıştır.
        2-Öğretmen dışındaki eğitim çalışanlarının (hizmetli, memur…)  da bir yönetmeliklerinin olması gerektiği, onlara da isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanınmasında mutabık kalınmıştır. Bu personelin iş tanımının yapılması gerektiğine vurgu yapılmış yönetmelikte bu hususun yer alması belirtilmiştir.
        3-Öğretmenlerin özür grubu atamalarında 30 Eylül tarihinin baz alınması gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır.
        4-Özür grubu yer değiştirmelerde il/ilçe emri uygulamasının mutlaka olmasında mutabık kalınmıştır. Özür grubunda tercihe açılan tüm okulları tercih etme zorunluluğunun kaldırılması gerektiği savunulmuştur.
Örneğin 40 tercih hakkı varken 30 okul açılmışsa bunların tamamını tercih etmeden il/ilçe emri istenememektedir. Bu durum eşlerin birleşeyim derken yeniden ayrılığına sebebiyet vermektedir. Örnek olarak da; Öğretmen Mersin Tarsus’ta görev yaparken eşi Adana’da çalışıyorsa Mersin’e özür grubu başvurusu yapıp atanan öğretmeni MUT ilçesine atadığımızda aradaki mesafe 250km civarındandır. Burada Adana daha yakınken daha uzak bir yere atama yapılmış olmaktadır. Bu nedenle km sınırlaması getirilmesi tüm tercihleri işaretleme zorunluluğunun kaldırılması önerilmiştir.
        5-Özür grubu yer değiştirmelerinin yılda en az iki kez yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.
        6-Öğretmenlere rotasyon uygulamasının eğitim öğretim açısından sakıncalı olacağında mutabık kalınmıştır.
        7-Zorunlu hizmet bölgelerinde öğretmenlere teşvik amacıyla ek ödeme yapılmasında mutabık kalınmış ayrıca öğretmenin geriye dönüşü garanti altına alınabilmesi için burada çalışan öğretmene sadece buradan ayrılmak için kullanmak üzere ek puan verilmesi önerisi getirilmiştir.
        8- 4/B Sözleşmeli öğretmenlerin 632 sayılı KHK ile kadroya geçirilmesi sonucu tanınan hakların aynı dönemde atanan sözleşmeli olup KPSS ile atananlara da tanınması, zorunlu hizmet, sözleşmeli çalışılan dönemin yer değiştirmelerde sayılması gibi hakların verilmesinde mutabık kalınmış. Sendikamız tarafından yargıya da taşınan bu durumla ilgili olarak “bu bakanlığın ayıbıdır, bir gecede KHK ile atadığınıza verdiğiniz hakları bileğinin hakkıyla KPSS puanıyla atanana vermemeniz izah edilemez” cümleleriyle konuya vurgu yapılmıştır.
        9-Anadolu Liselerine sınavsız atamanın şu anda mümkün olmadığı, 48 bin sınav kazanan öğretmenin beklentilerinin karşılanması gerektiği ve bir an önce atamaların yapılması gerektiği hususunda mutabık kalınmış, gelecek yıldan sonra tüm okullar Anadolu ya da Meslek Lisesine dönüşürse sınava ya da sınava dayalı atamaya ihtiyaç kalmayacağı ifade edilmiştir. Bu maddede ayrıca sendikamızın tüm okulların dönüştürülmesi uygulamasının (2010/30 nolu genelge) doğru olmadığı nı savunduğu belirtilmiştir. Bu durumun veliye ek yük getireceği, servislerin artacağı, Meslek Lisesinde okutmak istemeyen velinin özel okula mahkum edileceği vurgulanmıştır.
        10-Norm fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı olarak; yan alanlarına yada mezuniyetleri itibariyle branş değişikliğine tabi tutulmaları ile norm fazlası öğretmenlerin birkaç yıl kadrosunun başka okula alınmaması, bu okulda saklı tutulması konusunda mutabık kalınmıştır.
        11-MEB çalışanlarından üniversiteyi sonradan bitirip öğretmen olabileceklerin kurum içi atama yoluyla KPSS’siz öğretmen olmalarının sağlanması konusunda mutabık kalınmıştır.
        12-İl, İlçe Müdür, Müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin rotasyona tabi tutacaklarını söyleyen bakanlık yetkililerine bunda kararlı olmaları durumunda sürenin okul müdürleri de dahil 8 yıl olmasının uygun olacağı belirtilmiştir.
        13-Bakanlığın getirmek istediği performans kriterlerinin doğru, ölçülebilir ve objektif olmadığı vurgusu yapılmış bu nedenle uygulamanın sakıncalı olacağında mutabık kalınmıştır.
        14-Müdür Başyardımcılığı kadrosunun kaldırılıp kaldırılmaması şeklinde sendikalara görüş soran bakanlık yetkililerine, kalabileceği fikrimizle beraber tüm sendikalar mutabık kalmışlardır.
        15-Bakanlık yetkililerinin okul yöneticileri için sınavın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda Eğitim-İş’in görüşünü sorduklarında,  sınavın tek seçici unsur olmadığı fakat ülkemiz şartlarında en objektif kriter olduğu, Eğitim-İş’in bu konuda yöneticileri okulun çalışanlarının belirlemesi gerektiği fikrine sahip olduğu vurgulanmış uygulamaya devam edilecekse sınavın mutlaka kalması gerektiği belirtilmiştir. Görüşmeler sonucunda sınavın devamında ve sözlü sınav ya da mülakatın kesinlikle yapılmamasında aynı durumun her tür atamalarda (Şube müdürlükleri dahil) geçerli olmasında mutabık kalınmıştır.
        16-A,B,C olan okul tiplerinin kriterlerde değişiklik yapılarak A,B şeklinde ikiye ayrılmasında mutabık kalınmıştır.
        17-Kurucu müdürlük ve zorunlu hallerdeki görevlendirmelerin keyfiyetten uzaklaştırılması ve bir kritere bağlanmasında mutabık kalınmıştır. Bu konunun bakanlığın kanayan yarası olduğu, keyfi uygulamalarla yandaş yaratılmaya yada yandaşlara koltuk yaratılmaya çalışıldığı vurgulanmıştır. 
        18-Müdürlük için müdür yardımcılığına 3 yıl görev yapmış olmanın uygun olacağında mutabık kalınmıştır.
        19-Yönetici atamada “atanabilecek nitelikte olmak” şartının okutabileceği ders bulunmak şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağında mutabık kalınmıştır.
        20-Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının bir an önce yapılması gerektiğinde mutabık kalınmıştır.
        21-Şube müdürü atamalarının mutlaka sınava dayalı yapılması gerektiği gerekirse eğitime alınacakların tespitinde de sınav yapılması ve bu sınava göre kadronun 3 katı kişinin eğitime alınmasında mutabık kalınmıştır.

        Bu görüşmelerden sonra; bakanlık yetkililerine atama ve yer değiştirme takvimin bir an önce açıklanması öğretmenlerin bizden cevap beklediği vurgulandığı halde, konuyu Müsteşar Bey ve Bakan Bey’le paylaşacaklarını buna göre bir açıklamanın yapılacağını belirtmişlerdir.
Yukarıdaki hususlar ile ele alınan diğer hususların bir an önce hayata geçirilerek, eğitim emekçilerinin rahatlatılmasının yerinde olacağı vurgumuzu yaptıktan sonra toplantı sona ermiştir.
        Eğitim-İş temsilcileri; dün haber verilen bir toplantı ile ilgili çalışmalarını kısa zamana rağmen yaparak, siz üyelerimizin ve tüm eğitim çalışanlarının hak gasplarının önlenmesi için maksimum gayret göstermişler yukarıdaki konularla ilgili mutabık kalınmasında önemli rol oynamışlardır.
        Eğitim-İş dün olduğu gibi bugün de ilkelerinden taviz vermeden kararlılığını sürdürmektedir. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılığı sürdürecektir.