Güncel Sendika Haberleri

28 Kasım, 2018

BASKI VE KORKU DÜZENİNE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Türkiye otoriter bir rejimin egemen kılındığı baskı ve korku düzenine doğru hızla itilmektedir. Bu sürecin baş aktörü ise yürütme erkini fütursuzca kullanan AKP iktidarıdır. Adli mercilerin, hatta genel olarak tümden yargı organlarının eşi benzeri görülmedik bir baskı altına alındığı dönemden geçmekteyiz.

FETÖ bahanesiyle ilan edilen OHAL'le birlikte girişilen tasfiye sürecinde, yıllarca kol kola hüküm süren saltanatın işbirlikçileri, saltanatlarını sürdürmekte ancak aydın, laik ve demokrat kitleler hedef seçilmektedir.

Bunun son örneği ise geçtiğimiz gün yaşanmış KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri ile birlikte çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü yöneticisi, üyesi ve avukat evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmıştır.

Baskıya ve zulme boyun eğmeyen ülkemizin örgütlü yapıları, yargı mercileri kullanılarak kıstırılmak, susturulmak istenmektedir. Bizler elbette dün olduğu gibi bugün de yaşanan devlet şiddetine boyun eğmeyeceğiz.

Bugünlerde olmasa da ülkemizde adaleti, hukuku ve insan haklarını yerleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Unutulmasın ki hukuk herkese lazımdır ve lazım olacaktır. Bu nedenle demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri ile kuvvetler ayrılığı hakim kılınmalıdır.

Eğitim-İş olarak yaşanan bu kıyıma sessiz kalmayacağız, özgürlüklerin engellenmesi noktasında tüm demokratik kitle örgütleriyle birlikte mücadele etmekten çekinmeyeceğiz. Tüm üyelerimiz ile laik cumhuriyete inanan kamu emekçilerinin yanındayız ve her platformda desteğimizi sunacağız. 

             MERKEZ YÖNETİM KURULU