Güncel Sendika Haberleri

25 Aralık, 2021

BİLİM KURULUMUZ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Eğitim alanında uzman isimlerden oluşan Eğitim-İş Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Genel Başkanımız Kadem Özbay, Prof. Dr. Nizamettin Koç, Prof. Dr. Nuri Doğan, Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Doç. Dr. Ayhan Ural ve Dr. Ersoy Karabay katıldı. Toplantıya katılamayan üyelerle de zoom bağlantısı gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Kadem Özbay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve siyasi iktidarın eğitim sistemi üzerinde yarattığı tahribata ilişkin sendikamızın duruşunu ifade etti. Ardından, çeşitli alanlarda uzman olan akademisyenlerle, eğitim sisteminin sorunları tartışıldı. Sendikamızın, siyasal, toplumsal, ekonomik, sağlık ve kültürel alanlarda uygulama politikaları oluşturmasına destek olacak, sendikal çalışmalarımızı geliştirmeye dönük görüş ve öneriler alındı. Ayrıca yapılacak çalışmaların broşür, dergi ve kitap gibi basılı materyallere dönüştürülmesi yönünde fikir birliğine varıldı.