Güncel Sendika Haberleri

05 Kasım, 2011

BİLİMİN DEĞİL İKTİDARIN EMRİNDEKİ YÖK KALDIRILMALIDIR!

 

12 Eylül faşist darbesinin bilim kurumlarının ve bilimsel eğitimin başına bela ettiği YÖK, bugün de ileri demokrasiyi savunduğunu iddia eden, baskıcı AKP iktidarının emrinde, karşı devrimci sivil darbenin kalelerine komutanlık etmektedir. Cumhuriyetin, aydınlanma devriminin ışığından korkanlar, üniversitelerimizde bilim üretmek yerine hurafelere taş çıkartan, dünyayı ve kargaları güldüren çalışmalara imza atmaktadırlar.

 

Ne yazık ki bugün üniversitelerimiz ve bilim kurullarımız aydınlıktan ve ışıktan korkan kadroların eline geçirilmiştir.

 

Yıllar önce Ziya Paşa’nın dediği gibi:

Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar,

Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.

Üniversitelerin görevi bilim üretmek, bilimin aydınlığını ülkemize yaymak, gençlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bireyin ve aklın özgürleşmesi, cehaletin sona erdirilmesi için çalışmaktır. Bilimin ve bilginin verdiği cesaretle cehaletin ve karanlığın üstüne yürümektir. Cahil ve küstahların yönetsel egemenliğine karşı dimdik ve kararlı bir duruş sergilemektir.

Ele geçirmeden önce YÖK’e savaş açanlar, bu kurumu ele geçirdikten sonra seslerini çıkarmamaktadırlar. Sanki sihirli bir el dokunmamış gibi YÖK birden bire çok demokratik bir kurum haline geldi. 12 Eylülle hesaplaşmak gibi bir iddiayla yola çıktıklarını söyleyenlerin 12 Eylülün en antidemokratik kurumu olan YÖK’e hiç değinmemeleri oldukça manidardır.

Cumhuriyetin üniversiteleri, korkan ve sinen, sessiz kalan,eyyamcılık yapan bir görüntü vermekten bir an önce kurtulmalıdır.

Üniversitelerin halkımızın ve Cumhuriyetimizin beklentilerine yanıt verebilmesi için hem mali yönden, hem de bilimsel yönden özerk olması gerekmektedir. Öyle olmalıdır ki, hiçbir iktidar üniversiteleri kendi kötü emellerine alet edemesin. Oralar bilimin ve eğitimin kaleleri olsun. Halbuki, günümüzde bilim ve eğitim yuvası olması gereken üniversitelerimiz, tarikat, cemaat ve siyaset işbirliğiyle medreselere dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Siyasi iktidarın eli ve gölgesi Demokles’in kılıcı gibi hep üniversitelerimizin, bilim insanlarımızın tepesinde durmaktadır.

Eğitim-İş  olarak 12 Eylül faşizminin ürünü olan YÖK’ün kaldırılmasını istiyoruz. Artık ele geçiren siyasal iktidarların bilimi katletmek için kullanacakları kaleler oluşturulmasına asla izin verilmemelidir. Üniversitelerimiz, mali ve bilimsel özerkliğe kavuşturulmalı, bilim üreten çağdaş kurumlar olarak görev yapmalıdırlar.

Merkez Yönetim Kurulu