Güncel Sendika Haberleri

23 Şubat, 2009

BIR KISIM 2005/73 SAYILI GENELGE MAĞDURU İÇİN ÖRNEK KARAR

2005/73 sayılı genelge kapsamında atanmış olsalar bile, şartları, Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına IlişkinYönetmeliğin 18.maddesine uyan Anadolu Lisesi öğretmenlerinin atama iptallerinin hukuka aykırı olduğu iddiasiyla üyemiz adına Sendikamızca açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Verilen yürütmeyi durdurma kararı Ankara Bölge Idare Mahkemesi'nce kaldırılmıştı. Açtığımız davayı emsal göstererek hukuki mücadeleye girişen birçok mağdur da ayni olumsuzluğu yaşayınca, sendikamıza hukuki yardım talebiyle yoğun başvuru olmuştu. Tarafımıza başvuran mağdurlara, olumsuzluktan kaygı duymamaları gerektiğini, sürecin yeniden mağdurlar lehine dönmesinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etmiştik. Sonuç olarak haklılığımiz bir kez daha tescil edilmiştir. Bölge Idare Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen Idare Mahkemesi, esas hakkında verdiği kararda emsal uyuşmazlıkta son noktayı koymuş ve hukuka aykırı işlemi iptal etmiştir.