Güncel Sendika Haberleri

17 Haziran, 2020

CUMHURİYET DEVRİMCİSİ MUSTAFA NECATİ’NİN ADI KÜLTÜR EVİNE İADE EDİLMELİDİR!

Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati Uğural’ın adını taşıyan, “Mustafa Necati Evi”nin, adının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, şeriatı savunan yazılarıyla tanınan Nuri Pakdil’in adının verilmesini protesto ettik.

Mustafa Necati Evi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Kara, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Bilal Şener, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi CHP’li Milletvekilleri ve eğitim örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Ortak basın açıklaması metni şöyle:

Mustafa Necati’nin Ankara Kızılay Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan evi, Kültür Bakanlığı kararıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi”ne dönüştürüldü.

 İzmir’in işgalinin hemen ardından Kuvva-i Milliye güçleri içinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı boyunca önemli görevlerde bulunan Mustafa Necati, Cumhuriyetin ilanından sonra da İskân, Adalet ve Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır. 

Mustafa Necati’nin Millî Eğitim Bakanlığı döneminde Talim Terbiye Kurulu oluşturularak hükümetlerden özerk bir kültür ve eğitim programının izlenmesi ilkesi benimsenmiş; böylece, okul programlarının Cumhuriyet’in temel ilkelerine göre düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu yolla karma, bilimsel ve laik eğitimin temelleri atılmıştır. Özel bir önem verilerek, öğretmenliğin saygın bir meslek durumuna getirilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte yine aynı dönemde Millet Mektepleri, Köy Öğretmen Okulları, Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kuruluş çalışmaları yapılmış ve tüm bunlar gerçekleştirilmiştir.

İşte tüm bunlardan dolayı Mustafa Necati, Cumhuriyet döneminin en başarılı ve sevilen Milli Eğitim Bakanları arasında hak ettiği yeri almıştır.

Tüm bunlara karşın, Mustafa Necati gibi bir Cumhuriyet devrimcisinin evinin daha önce bir “kuru fasulyeci” yapılmak istenmiş, ardından da Atatürk’e “firavun” diyebilen birinin adı verilerek bir kültür merkezine dönüştürülmesine karar verilmiştir. 

Tarihin ve Cumhuriyet’in doğasına aykırı olan bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu karar:

•             Mustafa Necati’nin manevi mirasına uygun değildir.

•             Daha önce yapılmış tüm çalışmaları yok saymaktadır.

•             Karar verilirken önceki protokoller dikkate alınmamıştır ve hukuki dayanaklardan yoksundur.

•             Evrensel ve etik değerlere aykırıdır.

Bu ve daha sayılabilecek başka tüm gerekçelerden dolayı Kültür Bakanlığı zaman geçirmeden Mustafa Necati Evi’ni dönüştürme kararını derhal iptal etmelidir.

Mustafa Necati evi mutlaka bir kültür ve sanat merkezi olarak kullanılmak isteniyorsa;

•             Mustafa Necati adıyla bir kültür evi kurulmalı

•             Cumhuriyetin ilk yıllarının belgelerinin sergilendiği bir Cumhuriyet Eğitim Müzesi oluşturulmalı

•             Çocuk ve gençlik kütüphanesi olarak da işlev yapan bir mekâna dönüştürülmelidir.

 

Ama; asla ve asla Atatürk’e “firavun” diyen birinin adını taşımamalıdır.

Böyle bir şeyin tasarlanması bile Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük bir kadir bilmezlik, aymazlık ve saygısızlık olacaktır.