Güncel Sendika Haberleri

01 Kasım, 2023

CUMHURİYETİN EN ÖNEMLİ KAZANIMLARINDAN HARF DEVRİMİNİN 95. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

101 yıl önce bugün, 1 Kasım 1922 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek halktan aldığı güçle “Saltanatın Kaldırılmasına” karar verdi.
Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı saltanatı sona ermiş, ulusal egemenliğin tam olarak sağlanması için önemli bir adım atılmış ve Cumhuriyet yönetimine geçiş süreci hızlanmıştır.
Cumhuriyet’in ilanının ardından devrimler birbirini izlerken, Türkçe’nin daha kolay yazılıp okunması için alfabenin değiştirilmesi gerektiği düşüncesi doğdu. Cumhuriyet kurulduğunda 12 milyonluk ülke nüfusunun ancak yüzde 10’u okur-yazardı. Bu oran kadınlarda yüzde 2’ye kadar geriliyordu.
1927 yılında kurulan bir komisyon tarafından Latin alfabesinden yararlanarak yeni Türk alfabesi hazırlandı. Harf devrimi bizzat Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, "Bugün yapmak zorunda bulunduğumuz çok değerli bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmek... Kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya, bütün yurttaşlara öğretiniz... Bunu yurtseverlik, ulusseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, bir sosyal topluluğun yüzde onu ancak okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmezse, bundan insan olanların utanması gerek” sözleriyle halka duyuruldu.
Atatürk, devrimi anlatabilmek için hemen yurt gezilerine başladı. Birçok yerde tahta başında yeni harfleri yazdı, yazdırdı; yeni yazıyı tanıttı, bu yazının ne denli kolay öğrenilebileceğini belirterek her konuda olduğu gibi bu işte de ulusuna öncü oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1928'de, 1353 sayılı yasayla 29 harften oluşan yeni Türk harflerini kabul etti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1 Kasım 1928'de TBMM'yi açarken söylediği şu sözler, Harf Devrimini ve önemini çok iyi tanımlamaktadır:
"Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Türk harflerinin kesinlik ve yasallık kazanması, bu memleketin yükselme uğraşında başlı başına bir geçit olacaktır.”
Harf Devrimi, sadece bir alfabe değişikliğinden ibaret değildir. Aynı zamanda, ulusun aydınlanması, çağdaşlaşması ve dünya ile bütünleşmesi için atılmış önemli bir adımdır. Osmanlı alfabesinin yetersizliği ve karmaşıklığı, halkın eğitim, kültür ve bilim alanında gelişmesini engellemekteydi. Harf Devrimi ile birlikte Türk dili, Latin alfabesine uyarlanarak ses uyumuna kavuşmuş ve bu durum halkın okuma-yazma oranının hızla yükselmesine ve toplumsal kalkınmanın hızlanmasına katkı sağlamıştır. Bu devrim ile birlikte, halkımız kendi alfabesini kullanarak kendi dilini ifade etme hakkını elde etmiştir. Harf Devrimi, diğer bütün devrimlerin amacı olan toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı sağlamakta atılan en önemli adımdır. 
Ancak bugün “bir gecede cahil kaldık”, “atalarımızın mezar taşını okuyamıyoruz” gibi söylemlerle Harf ve Dil Devrimleri üzerinden Atatürk’e saldırılmakta ve dilimiz üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Dilimize yönelik saldırılar eğitim üzerinden yoğunlaştırılmakta, bir yandan tüm okullarımız imam hatipleştirilirken, okullarımızda Arapça egemen dil durumuna getirilmeye çalışılmaktadır.
Cumhuriyet değerlerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu Eğitim-İş, Türkçemizi kuşaktan kuşağa aktararak sonsuza kadar yaşatacak, diline sahip çıkacak, zenginliğini ve canlılığını koruması için üzerine düşenleri her zaman yapacaktır. 

             MERKEZ YÖNETİM KURULU