Güncel Sendika Haberleri

22 Aralık, 2021

DANIŞTAY TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNDE BARAJ GARABETİNE DUR DEDİ

25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" başlığını taşıyan İkinci Kısmının "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" başlığını taşıyan Birinci Bölümünün "Toplu Sözleşme İkramiyesi" başlığını taşıyan 23. Maddesinde;

(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenleme ile açıkça  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. Maddesi sınırlandırılmış ve Anayasal güvence altına alınmış sendikal haklar ile örgütlenme hürriyetini hiçe sayar şekilde %1 baraj garabeti getirilerek, bu şartı taşımayan sendika üyelerinin 400TL toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacağı kararlaştırılmıştı.

Malum yetkili sarı sendikaların, kamu emekçilerinin kendi sendikalarına üye olacağı beklentisiyle yapmış olduğu bu girişime zaten kamu emekçileri itibar etmeyip, bu hayallerinin sahada hüsranla sonuçlanmasından sonra bu hukuksuzluğa bir tokat da Danıştay’dan gelmiştir.

Birleşik Kamu İŞ Konfederasyonumuz ve Eğitim-İŞ olarak bu hukuksuzluğa karşı en başından itibaren dayanışma örülerek başkaca kitle örgütleri ile alanlarda yükseltilen mücadele ortaya konan hukuki girişimler sonuç vermiş ve gelinen noktada Danıştay da bu garabet düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur.

Konfederasyonumuza bağlı kardeş sendikalarımızca açılan ve Eğitim-İŞ olarak müdahil olduğumuz bu davalar neticesinde Danıştay’ın bu kararı ile %1 barajı şartı söz konusu olmaksızın tüm sendikalara üye kamu emekçileri toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilecektir.

Bu kararın örgütlenme özgürlüğü ve sendikal hakları “Merdiven altı sendika” deyimi ile anlayanlara ışık tutmasını diliyor, sendikal hak ve hürriyetleri geriletmeye çalışanların karşısında dimdik durmaya devam edeceğini tekraren ilan ediyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU