Güncel Sendika Haberleri

29 Ağustos, 2018

E-KURUL VE ZÜMRE MODÜLÜNDE YER ALMAYAN ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI İÇİN MEB’İ UYARDIK

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreler Yönergesi’nde değişiklik yapıldığı halde e-kurul ve zümre modülünde değişikliklerin işlenmediği, idarelerce mevzuata aykırı olarak keyfi uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır.

Örneğin yönergenin 9/7/ğ hükmünde yer alan ve 12/8/c de yer alan Atatürkçülük konuları e-kurul ve zümre modülünde gündem maddeleri arasında yer almamıştır.

Eğitim-İş olarak eksikliklerin giderilmesi için Bakanlığa başvurduk.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız