Güncel Sendika Haberleri

16 Ekim, 2009

EĞİTİM-İŞ 4 YAŞINDA

 

17 Ekim 2005 tarihinde ülkemizin dört bir tarafına çoban ateşleri yakarak kurduğumuz Sendikamızın 4. kuruluş yıldönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz.

Büyük özverilerle başladığımız sendikal mücadele yolculuğumuzda, bugüne değin kuruluş hedeflerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda işkolumuzun ekonomik, özlük ve demokratik hak ve çıkarları mücadelesinin öncülüğünü yaptık. Atatürk devrim ve ilkelerine, cumhuriyetimizin değerlerine ve kazanımlarına hep sahip çıktık. Sendikamız varoluş nedenlerini oluşturan bu konularla ilgili kararlı mücadelesini sürdürürken, aynı işkolunda faaliyet gösteren diğer sendikalardan farklı olarak ülkemizin sosyal ve siyasal sorunlarına karşı da duyarsız kalmamıştır. Eğitim-İş, özellikle son yıllarda etkisini giderek artıran ve emperyalist siyaset izleyen güç odaklarının da desteğiyle ülkemizi ortaçağ karanlığına çekmeye çalışan gerici kuşatmaya karşı, güçlü bir direniş ortaya koymuştur. Laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye özleminin perçinlediği bu direnişin başarısında, hiç şüphesiz Sendikamızın cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini, değerlerini ve hedeflerini rehber edinmesi belirleyici olmuştur.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin Yeni Dünya Düzeni kapsamında sömürüyü alabildiğine yoğunlaştırdıkları, küreselleşme adı altında yapılan uygulamalarla emek örgütlerini ve demokratik kitle örgütlerini işlevsizleştirdikleri, yapılan özelleştirmelerle taşeronlaştırmayı etkin kıldıkları görülmektedir. AKP iktidarı ise bu küresel güçlerle işbirliği yaparak hatta onlar ne isterse yerine getirerek ulus devletin ve bağımsızlığın yok edilmesine, etnik ve dinsel ayrımcılıklarla da üniter yapının yıkılmasına, ulusal birlik ve beraberliğin bozulmasına adeta çanak tutmaktadır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi siyasal iktidar, tek parti egemenliği yürüterek kendine muhalif olan kişi ve kurumlar üzerinde olmadık baskılar uygulayarak toplumu sindirmeye çalışmakta, adeta bir korku imparatorluğu kurmaya çalışmaktadır. İşte Eğitim-İş’in böyle bir süreçte mücadele alanı içinde olması ülkemiz ve ulusumuz açısından çok büyük bir anlam ve önem taşımaktadır.

Bizler bu anlamlı günde, eğitim işgörenlerinin ve halkımızın sendikal mücadelemize gösterdiği büyük ilgi, sağladıkları destek sayesinde ülkemizin dört bir yanında güçlü bir örgütlülük sağlamış olmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Yaşadığımız bu coşku ve heyecanın verdiği güçle ifade etmek isteriz ki; Eğitim-İş, kamu çalışanları sendikal mücadelesinin içine düştüğü krizi aşabilme yeteneği ve kararlılığına sahiptir. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarla birlikte bu kararlılık emek mücadelesini hak ettiği yere mutlaka ulaştıracaktır.

Eğitim-İş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerinden, konfederasyonundan ve halktan aldığı güçle, kuruluş felsefesi ışığında onurlu mücadelesini sürdürecek ve bu doğrultuda en kısa zamanda grevli ve toplu sözleşmeli sendika yasasının yaşama geçirildiği bir süreçte kendi işkolunda yetkili sendika olma hedefine ulaşacaktır.


Eğitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu