Güncel Sendika Haberleri

04 Eylül, 2019

EMPERYALİZME KARŞI KARARLI DURUŞUN SİMGESİ SİVAS KONGRESİ’NİN 100. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında yapılan, manda ve himayenin reddedilerek tam bağımsızlık mücadelesine karar verilen Sivas Kongresi’nin 100. yılını onur ve gurur duyarak kutluyoruz.

Ulusumuza zaferler kazandıran büyük motivasyon, Atatürk'ün "Ya istiklâl, ya ölüm" sözlerinde anlam bulmuş, ulusal egemenliğe dayanan, bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu Kongre'yle atılmıştır.

Erzurum Kongresi kararlarının genelleştirilerek benimsendiği Sivas Kongresi'nde, kayıtsız koşulsuz bağımsızlık isteği güçlü biçimde dünyaya duyurulmuştur.

Sivas Kongresi'nde Kurtuluş Savaşı'nın ana programı oluşturulmuş, işgal hareketine karşı konulacağı, yurdun parçalanamayacağı ve her koşulda savunulacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

Bugün içinde yaşadığımız koşullar, Sivas Kongresi’nin anlam ve önemini bize bir kez daha kavratmaktadır. Ülkemizde fiili emperyalist bir işgal yoktur. Ancak emperyalizm, oluşturduğu yeni sömürü araçlarını ve kuruluş ideolojisinden uzak AKP iktidarını kullanarak kanla, canla, mücadele vererek kurduğumuz Cumhuriyeti, devrimlerle elde ettiğimiz kazanımları birer birer yok etmektedir. Ayrımcılıklar körüklenerek ulusal birlik ve bütünlüğümüz bozulmakta, üniter devlet yapımız parçalanıp dağıtılmak istenmektedir.

Eğitim-İş olarak, Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümünde ulusumuzu yakın tarihimizi gözden geçirerek, bilincini tazelemeye ve yaşananlar karşısında duyarlı olmaya, birlik ve bütünlük içinde Cumhuriyet değerlerine, üniter devlet yapısına ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

       MERKEZ YÖNETİM KURULU