Güncel Sendika Haberleri

31 Mayıs, 2019

GENEL BAŞKANIMIZ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARINI MANİSA’DA SÜRDÜRDÜ

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, örgütlenme çalışmaları kapsamında Manisa’da çeşitli temaslarda bulundu.

Yıldırım, Manisa Şubemizde, adı yolsuzluk iddialarına karışan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü hakkında basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şöyle:

“2018 yılı Kasım ayı itibariyle ile Manisa Yunusemre İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir CİMER ihbarı sonucu başlayan inceleme ve soruşturmalar sonuçlanmıştır. Bu süreçte görülen tüm usulsüzlükler yapılan inceleme sonucunda tespit edilmiştir. Okul müdürü, okul personelini zor durumda bırakarak eğitim öğretimin sağlıklı yapılmasına engel teşkil etmiştir. İl Teftiş Kurulu Başkanlığınca, görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülen soruşturmada, tüm öğretmenler tanık olarak dinlenmiş olup aşağıdaki konularda ifade vermişlerdir:

a)Okul pansiyonunda öğle araları öğretmenler ücret karşılığı yemek yemişler fakat 2016-2017 ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yıllarında yedikleri yemekler için ödedikleri ücretlerin makbuzlarını alamamışlardır. Öğretmenlerin ödediği bu paraların kayıtları düzenli olarak tutulmamış ve ilgili hesaplara yatırılmamıştır. Bu husus yapılan incelemelerde sübut bulmuştur.

b)Okulda görev yapan öğretmenlerin bir kısmına okul müdürü tarafından ayrıcalık gösterilmiş ders programlarının ve nöbet çizelgelerinin kendilerine göre yapılmasını sağlamışlardır. Yaşanan bu adaletsizlik okuldaki çalışanlar arasında iş barışını bozmuş ve eğitim öğretim ortamını olumsuz etkilemiştir. Kuralların tüm çalışanlara eşit şekilde uygulanması talebini yapanlara karşı da mobbing uygulanmıştır. Okul öğretmenleri verdikleri ifadelerinde kendilerine uygulanan mobbing hususlarını dile getirmişler ve tutanaklara geçmesini sağlamışlardır.

c)Okulda aylarca süren inceleme ve soruşturmalar boyunca okuldan ve görevden uzaklaştırılması gereken okul müdürü görevine devam etmiş ve okulda yaşanan usulsüzlükler konusunda ifade veren öğretmenleri, verdikleri ifadelerden haberi olduğunu dile getiren okul müdürü, açıkça tehdit etmiştir.

d)Okul uygulama sınıfında uygulanan kulüp derslerine kendisine yakın olan bazı personellerin çocuklarının ücretsiz eğitim almasını sağlayan okul müdürü, durumdan rahatsızlığını dile getiren personellere karşı cephe almış ve bu çalışmalarda görev alan öğretmenlerin, yapılan haksızlık ve usulsüzlükleri dile getirdikleri için kurslarını kapatmıştır. Bu hususlar da tutanaklara geçirilmiştir.

e)Yapılan Öğretmenler Kurulu Toplantısında, personele eşit davranılmamasına tepki gösteren öğretmenleri azarlayan okul müdürü kayırdığı öğretmenler ile diğer öğretmenleri nitelikli ve niteliksiz olarak değerlendirmiş ve okul atmosferinin bozulmasına sebep olmuştur.

f)Okul pansiyonunda nöbet tutan bayan personel arasında da ayrım yapılarak bazılarına yönetmeliklerin gücünü kullanarak mobbing uygulayan okul müdürü, nöbet tutma hususundaki gönüllülüğü dikkate almamış, kural dışı görevlendirmeler yaparak pansiyon nöbet görevlerini mobbing aracı olarak kullanmıştır.

g)Okulun ortak olduğu AB projelerinde görev alan ve hareketliklere katılan öğretmenler arasında ayrım yaparak sürekli kendine yakın öğretmenleri seçip Avrupa ülkelerine gitmelerini sağlamıştır.

h)Soruşturmalar sonucunda ceza alarak aynı ilçede bulunan bir okula müdür olarak YER DEĞİŞİMİ tasarrufu uygulanan İMKB Müdürü, kararnamesinin geldiği günden itibaren üst üste rapor alarak kararmamenin kendisine tebliğ edilmesini engellemiştir. Okul müdürü raporlu olduğu günlerde bizzat okula gelerek kendisine yakın olan ve okula son dönemlerde gelen öğretmenlerden ve öğrencilerinden kendisinin okula döndürülmesi hususunda dilekçe toplamıştır. Kendisine yakın olan okul öğretmenlerinden biri dersine girdiği sınıflarda aynı sebeple öğrencilerin dilekçe vermeleri ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet sitesi iletişim kısmına yazmaları konusunda talepte bulunmuş ve bu iki durum da öğrencileri kendi menfaatine alet ederek zor durumda bırakmıştır. Okul müdürünün raporlu olmasına rağmen okula gelerek bu işleri yaptırtması suç olduğu gibi okulun huzurunu da kaçırmıştır.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda ceza alan okul müdürünün cezalarının disiplin amirleri tarafından alt cezalara çevrilmesi ortada olan haksızlığı tescil etmiştir.

I)Üst üste sağlık raporu alarak tebliğ edilemeyen atama kararnamesinin gerekleri yerine getirilmemiştir, siyasiler ile makamların gücü kullanılarak soruşturma kapsamında atama kararnamesini iptal edecek bir karar yazısı yazılmış ve okuldaki görevine devam etmesine olanak sağlanmıştır. Bu durum okul ortamında büyük bir huzursuzluk yaratmıştır.

i)Hakkında savcılıkta farklı konulardan 4 ayrı suç dosyası bulunan okul müdürü, hakkındaki disiplin soruşturmalarında yapılan suçlamalar sübut bulmasına, disiplin cezaları almasına rağmen ve hatta Manisa İl Milli Eğitim tarafından YER DEĞİŞİMİ tedbiri uygulanmasına rağmen bu kararı nasıl bozdurabilmiştir?

Öğretmenlere mobbing uygulayan, adı yolsuzluk iddialarına karışmış, hakkında savcılıkta suç dosyası olan bir şahsı kim veya kimler koruyor? Bırakın müdür olarak görev yapmayı mesleki ceza alması gereken bu şahsı hangi siyasiler koruyor?

Bu şahıs hakkında gereğinin yapılması için buradan Manisa Valiliği ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğüne çağrı yapıyoruz. Aksi takdirde kendini aklamak isteyen bu şahsın kışkırtmaları ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde istenmeyen olaylar yaşanabilir.

Eğitim-İş her zaman MEB liyakat temelli atamaları savunmuştur. Bu nedenle eğitimin sağlıklı yürümesi için üye olsun olmasın her okulda torpil ve adam kayırmaların üzerine gidecek, sürecin takipçisi olacaktır. Yasal yollardan bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğimiz asla unutulmamalıdır.

Gerçek suçlular; suçlamalar sübut bulmuş ve ceza almış bu okul müdürünü koruyarak çocuklarımızın geleceğinin kararmasına destek olan Manisa da etkili olan siyasiler ve yetkililerdir.

Hiç bir siyaset çocuklarımızın geleceğinden daha önemli değildir. Manisa’daki çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına aracı olan siyasetçilerimize sesleniyoruz; ellerinizi eğitimden çekiniz.

MANİSA VALİSİ VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ 

Yıldırım, basın açıklamasının ardından, Manisa Şube Başkanımız Süleyman Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’i ziyaret etti, sendikamızın eğitime bakış açısı, sorunlara çözüm yolları konusundaki yaklaşımlarımızı dile getirdi.

Ayrıca, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı olarak basın, yayın ve iletişim hizmetleri alanında bir sendika kurulması için görüşmeler yapıldı ve yakın zamanda bir sendika kurulması için çalışmalara başlandı.