Güncel Sendika Haberleri

20 Aralık, 2016

İHH ELİNİ OKULLARDAN ÇEKMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH arasında yapıldığı öne sürülen protokol kapsamında “iyilikte yarışan sınıflar” adı altında gerçekleştirilen para toplama uygulaması endişe verici bir noktaya gelmiş durumdadır.  

Uygulama başladığı günden itibaren bu sorun defaatle Sendikamızca gündeme getirilmiş ve girişimlerimize konu olmuştur. Ancak gelinen noktada uyarılarımıza kulak tıkayan Bakanlığın konuya ilişkin acilen çözüm bulması elzemdir.

Adı geçen para toplama etkinliğinde sınıflara kumbaralar konulduğu ve öğrencilerin her ay bu kumbaralara kimi okullarda 100TL, 30TL veya 90TL gibi limiti belli bağış yapılmaya zorlandığı bildirilmektedir.

Bağımsız ve güvenilir kuruluşlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından tereddüt duyulmayacak yardım kampanyalarının desteklenmesinin elbette ki ilkesel olarak doğru ve yerinde bir tutum olacağından kuşku yoktur. Ancak adı geçen kampanya, hem kampanyayı düzenleyen İHH'nın basına da yansıyan kamuoyu nezdindeki siyasi ve ideolojik konumu ile faaliyetlerine ilişkin tedirginlik hem de bu yardımların okul öncesi sınıf öğrencilerine kadar yansıtılması son derece sakıncalıdır.

Görünüşte son derece iyi niyetli görünen kampanyanın geldiği nokta itibarı ile gerek öğrenciler gerek öğrenci ile ailesi gerek öğrenci velileri ve hatta okuldaki öğretmenler arasında kaygı verici sorunlara neden olduğu gözlenmektedir.

Her ay devam edecek şekilde süreklilik arz eden bu kampanyada asgari olarak 100 TL, 30 TL veya 90 TL toplanması öngörüldüğünden bu kampanya öğrenciler ve velileri üzerinde sürekli şekilde baskıya dönüşmüş durumdadır. Ekonomik durumu itibarı ile bağış yapacak gücü bulunmayan ailelerin çocuklarının yaşadığı mahcubiyet dikkate alınmamakta, pedagojik açıdan değerlendirildiğinde yaşanan sorunlar gün geçtikçe travmaya dönüşmektedir.

Kaldı ki kampanyanın bu haliyle gönüllülük esasına dayanan bağış kavramının amacını yerine getirmekten uzaklaştığı da açıktır.

Asıl üzerinde durulması gereken mesele ise; adı geçen para toplama uygulamasının yasa dışı olmasıdır. Bilindiği üzere “bağış” niteliği itibarı ile hukuki bir işlem olup, 5 yaş grubu dahil olmak üzere muhatap tutulan bu çocukların hukuki işlem ehliyetine sahip olmadığı ve bu konudaki iradelerinden de söz edilemeyeceği açıktır. Süreklilik arz edecek şekilde bu çocukların bağışa zorlanmasının, kendilerinden bu suretle para istenmesinin Türk Ceza Kanunu anlamında da suç teşkil edeceği de bilinmelidir. Adı geçen derneğin, Bakanlık ile bir protokol dahilinde bu faaliyetleri yürüttüğü iddialarının, Bakanlığın ilgili kamu görevlilerinin de adli ve idari sorumluluğuna neden olacağı bilinmelidir.

İlkesel olarak ülke ve dünya çapında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak düzenlenecek her türlü kampanya ve girişimin güvenilir kurum ve kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde Sendikamızca da sonuna kadar destekleneceğini ve bu konuda her türlü girişimin de öncüsü olacağımızın bilinmesi gerekir.

Ancak devletin okullarında devletin koruması altında bulunan, hukuki işlem ehliyeti ve iradesinden bahsedilemeyecek daha 5 yaşındaki çocukların dahi cep harçlıklarının alınması şeklinde cereyan eden bununla birlikte siyasi konumu ve kamuoyuna yansıyan tedirgin edici iddiaların muhatabı olan İHH aracılığı ile gerçekleşen bu kampanyanın sürdürülmesi hukuka aykırı olduğu gibi son derece sakıncalı bir hal almıştır.

Anılan uygulamanın kaldırılması konusunda Bakanlığa başvurumuz iletilmiştir. Uyarılarımızın dikkate alınmaması halinde ise muhataplar hakkında adli ve idari girişimlere başvuracağımız konusunda yetkilileri tekraren uyarıyoruz.

          MERKEZ YÖNETİM KURULU