Güncel Sendika Haberleri

30 Temmuz, 2012

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

   Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı, 2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu'nun çalışma süresinin tespitinde öngörülen "15 Eylül" dayatması hükmü ile din dersi öğretmenlerini ayrıcalıklı bir zümre haline getirerek, öğretmenleri inançlı-inançsız şeklinde parçalara ayıran hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtık.