Güncel Sendika Haberleri

20 Haziran, 2020

MAARİF MÜFETTİŞLERİ İLE İLGİLİ YARGI KARARINI UYGULAMAYAN MEB HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Sendikamızca açılan davalar neticesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği Mülakat ve Atama Kılavuzu ve sonrasında bu kılavuza göre yapılan maarif müfettişleri atamalarının hukuk aykırı olduğu tespit edilmiş ve iptal kararları verilmiş olmasına rağmen aradan geçen sürede Bakanlık, atamalarının yasal dayanağı ortadan kalkan maarif müfettişlerini görevde tutmakta ısrar etmektedir.

Bu mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesi hususunda defalarca uyardığımız Bakanlık bu hukuksuzluğu sürdürmektedir.

Mahkeme kararlarının gereğini kasten yerine getirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı ilgilileri hakkında Görevi Kötüye Kullanma suçunu işledikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı nezdinde Sendikamızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

       MERKEZ YÖNETİM KURULU