Güncel Sendika Haberleri

17 Aralık, 2014

MEB’DEN 17-25 ARALIK’IN “YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE HAFTASI” OLMASINI İSTEDİK

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, 17-25 Aralık haftasının “Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası” olarak değerlendirilmesini, okullarda ders olarak okutulmasını istedik.

Genel Başkanımız Veli Demir imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilen yazıda, “Toplumumuzun çok önemli bir yarası olan, özellikle de içinde yaşadığımız süreçte oldukça gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet olaylarının önlenmesi, çocuklarımızın milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetiştirilmesine ve toplumumuzun ahlaki değerlerinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacağı inancıyla okullarımızda 17-25 Aralık haftasının ‘Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası” olarak değerlendirilmesini hatta ders olarak okutulmasını öneriyoruz” denildi.

Bakanlığa gönderilen yazı şöyle:

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” amaçlarını ortaya koymaktadır.

Ayrıca 19.Milli Eğitim Şurasında da Değerler Eğitimine oldukça sık vurgu yapılarak; sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),   İş ahlâkında düşüş,   kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma gibi çok önemli olumsuzluklardan bahsedilerek temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek için çağın getirdiği olumsuz durumlar ve yaşanan olaylar karşısında okullarda eğitime yönelik önlemler almak gerektiği önerileri getirilmiştir.

Bu bağlamda; hem 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, hem de Değerler Eğitimi dikkate alınarak toplumumuzun çok önemli bir yarası olan, özellikle de içinde yaşadığımız süreçte oldukça gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet olaylarının önlenmesi, çocuklarımızın milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetiştirilmesine ve toplumumuzun ahlaki değerlerinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacağı inancıyla okullarımızda 17-25 Aralık haftasının ‘Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası’ olarak değerlendirilmesini, hatta ders olarak okutulmasını öneriyoruz.”

Yazı için tıklayınız