Güncel Sendika Haberleri

13 Şubat, 2012

MEB LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA MEB'E YAZI YAZDIK

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA,

19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre sınav düzenlenmesine ilişkin kılavuz bakanlığınızca yayımlanmıştır.

Gerek üyelerimizin gerekse diğer öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla;

1. Kılavuzda yer alan sınav ücretinin 80,00 TL olması hususunun yeniden gözden geçirilerek 2009 yılında 30,00 TL olarak uygulanan bu ücretin bu seviyelere çekilmesi

2. Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin gerek 6111 sayılı kanun doğrultusunda gerekse yönetmelikte Anadolu Liselerinin kapsam dışında olmaması gerektiği yönündeki Danıştay kararlarının işlenmesi

3. 2009-1 Kadrolu Öğretmen atamasında Sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenler maaş hesaplamalarındaki problemler nedeniyle 14 Mart 2009’da göreve başlatılmışlardır. Ayrıca aynı dönemde yapılan Sözleşmeli Öğretmen görevlendirme tarihi göz önüne alındığında; “Başvuracak adaylarda;

aylıksız izinler hariç olmak üzere 10 Mart 2012 tarihine göre (3) yıl hizmeti olmak koşulu yanında; ilgili Yönetmelik’in 8’inci maddesinde belirtilen;

b. Alanında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak yada diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak.”

ifadesinde yer alan 10 Mart 2012 tarihinin, 10 Nisan 2012 olarak düzeltilmesi

4. Sözleşmeli Öğretmen iken KPSS ile kadroya atanan öğretmenlerin Sözleşmelilikte geçen hizmetleri hizmet süresi hesabında dikkate alınmamaktadır. 632 sayılı KHK’ya göre bu öğretmenlerimizin görevleri kadrolu öğretmen göreviyle eşdeğer sayılması gerektiğinden gerekli düzenlemenin yapılması,

Hususlarında gereğini üyelerimiz ve eğitim çalışanları adına talep ederiz.

 Veli DEMİR

 Genel Başkan