Güncel Sendika Haberleri

09 Aralık, 2010

MEB NEREYE GİDİYOR? MÜDÜR YARDIMCILARI AJAN MI?

 

MEB, ulusumuzun geleciği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin ve çağdaş demokratik laik ve bilimsel bir eğitim alarak yetişmelerini sağlamak için vardır. Ancak AKP döneminde MEB programları, atamaları ve uygulamalarıyla, AKP’nin tek parti diktatörlüğünü pekiştirme görevini yapar hala gelmiştir. 

MEB in son olarak muhbir, müdür yardımcı görevlendirerek emniyete ajan yetiştirme uygulaması Abdülhamid’in istibdat dönemini hatırlatmaktadır. Okullarda şiddeti önleme gerekçesine dayandırılan bu uygulama öğrencileri öğretmenleri eğitim çalışanlarını emniyete ve AKP hükümetine muhbirlemeye yöneliktir. Bu, ancak 12 Mart 12 Eylül gibi faşist yönetimlerde görülebilecek durumlardır. 

AKP iktidarının işçilere, memurlara, son olarak da üniversite öğrencilerine uyguladığı faşizan baskılar faşist diktatörlüğün ayak seslerinden başka bir şey değildir. 

12 Eylül anayasa halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikleriyle ileri demokrasiye geçildiğini, özgürlüklerin genişletildiğini baskıların sona ereceğini söyleyen AKP ve yandaşı çığırtkanlar, “yetmez ama evet” diyenler umarız Türkiye’nin nereye götürülmek istendiğini iş işten geçmeden görürler. 

MEB tek parti diktatörlüğüne ajan, muhbir yetiştireceğine, OECD son raporunda yer alan bozuk sicilini düzeltmenin yollarını aramalıdır. OECD 2003 yılında son birinci, son raporda sonda ikinci olmanın utancı ile görev ve sorumluluklarının bilincine varmalıdır. 

Çağdaş eğitim programları, liyakat, bilgi, birikim ve deneyim sahibi, kadroları devreye sokarak sorunları da sendikalarla, bilim adamlarıyla görüşerek MEB sağlıklı bir yol ve yöntem izlemelidir. Artık sıfırcı ve sonuncu olmaktan kurtulmalıyız. 

Eğitim iş olarak MEB muhbir müdür yardımcısı uygulaması ve OECD eğitim araştırmasında ülkemizi sondan ikinci duruma düşürmesi nedeniyle kınıyoruz. MEB bakanı Nimet ÇUBUKÇU’yu istifaya davet ediyoruz. 

Merkez Yönetim Kurulu