Güncel Sendika Haberleri

09 Nisan, 2010

MEB TOPLANTISINDA ELE ALINAN MADDELERİN YÖNETMELİĞE UYARLANMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

MEB Personel Genel Müdürlüğü Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği konusunda yapılan 05.04.2010 tarihli toplantıda ele alınan konuların yönetmeliğe uyarlanması çalışmalarına hız vermiştir.

Özellikle uygulamanın bu yıl yapılıp yapılmaması noktasındaki görüş ve taleplerimizi isteyen bakanlığa konu ile ilgili görüşlerimizi aşağıda olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak ilettik.

Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığına; Öğretmenlerin Atama ve Yer değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hakkında yapılan çalışmalardan sonra ortaya çıkan durumla ve il içi ve iller arası yer değiştirmelerin 2010 yılında eski yönetmeliğe göre mi yoksa yeni yönetmeliğe göre mi yapılması gerektiği noktasındaki görüşlerimiz aşağıdadır:

Eğer yönetmelik çalışmaları tamamlanır ise yeni yönetmeliğe göre yapılması taraftarıyız. Bu durumda İl içi ve İller arası yer değiştirmeler beraber alınacaktır. En az 25 tercih hakkı verileceği görüşmelerde belirtilmişti. Bu noktada itirazımız olmamakla beraber atamaların bir kez değil Haziran ve Temmuz aylarında 3 kez sıra çalıştırılması yönteminin uygulanması, tüm kadrolara atama istemenin söz konusu olması, açık bulunan  tüm kadroların İller tarafından duyuru döneminde mutlaka duyurulması hususlarındaki ısrarımız sürmektedir.

Eğer daha önceki yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaksa (ki yönetmelik yetiştirilemediği taktirde tercih edilmelidir.)

İl dışı yer değiştirmelerin Haziran ayında sıralı okullar hariç tüm boş kadrolar duyurularak tamamlanması,

İl içi yer değiştirmelerde ise ilk grubun Haziran ayında daha sonra Temmuz ve Ağustos aylarında olmak üzere en az 3 kez sıra çalıştırılmasının sağlanması,

Zorunlu hizmete tabi olarak şu anda görevde bulunanlara  3 yıl şartı aranmaksızın il dışı yer değiştirme hakkı verilmesi,

Başvurularda görev süresi hesabında Eylül ayının baz alınması

Yeni mevzuatta yer alacak il içi yer değiştirmelerde 3 yıl şartının 2010 ve 2011 de iki yılını dolduracak öğretmenlere uygulanmaması

Noktasındaki ısrarlı taleplerimiz devam etmektedir.

Eğitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu