Güncel Sendika Haberleri

03 Mart, 2014

NÖBET EYLEMİ İÇİN İNCELEME VE SAVUNMA EVRAKLARI

  1. Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…. tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.
  2. İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

 

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için savunma

Eğitim-İş MYK karar örneği

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 18/02/2014 tarih ve 863 sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı