Güncel Sendika Haberleri

05 Haziran, 2014

ÖĞRETMENLERE KOPYA CEZASI İÇİN MEB’E BAŞVURDUK

Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezi Sistem Sınavları cevap anahtarlarının değerlendirilmesinde ikili ya da toplu kopya çekildiği gerekçesiyle bu sınavlarda görev alan öğretmenlerimize 1 yıl süre ile sınavlarda görev almama cezası vermektedir.

Soruşturma yapılmadan sadece sistemin kopya bildirimiyle bu konuda hiçbir kusuru olmayan öğretmenlerimiz hem mağdur edilmekte hem de töhmet altında bırakılmaktadır.

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Merkezi Sınav Yönergesi’nin ilgili maddesinin daha somut kopya verilerinin eklenerek yeniden düzenlenmesini istedik.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız