Güncel Sendika Haberleri

13 Kasım, 2021

ÖĞRETMENLERİN SOSYO-EKONOMİK, MESLEKİ DURUMLARINA YÖNELİK ANKET

Sayın Katılımcı;

Son bir yıl içinde mesleği icra etmenin zor olduğu bu günlerde Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği yeri bulması gittikçe zorlaşmaktadır. Sendikamızın araştırma ve geliştirme birimi sizin şartlarınızı yetkili makamlar ve kamuoyu ile paylaşarak sorunların çözümüne odaklanmaktadır. Anketteki sorular bu amaca yönelik hazırlanmıştır.

Lütfen her soruyu dikkatli bir şekilde okuyup cevaplandırınız. Vereceğiniz cevaplar araştırmanın amacı dışında kullanılmayacaktır.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Anket Linki