Güncel Sendika Haberleri

17 Kasım, 2023

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

14.10.2023 tarih ve  32339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile okul öncesi eğitim kurumlarında katkı payı uygulaması  ve bu yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarında mescit açılmasına ilişkin düzenlemeler yer almıştır.

 

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa kapsamında güvence altına alınmış çocuğun üstün yararı ilkesi, eğitim hakkının temel niteliklerine açıkça aykırılık oluşturan, laik devlet ilkesinin zedelenmesine sebebiyet veren düzenlemelere karşı sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.