Güncel Sendika Haberleri

22 Haziran, 2022

Okul Psikolojik Danışmanı/ Rehber Öğretmenlerinin Tercih Danışmanlığı Görevleri İle İlgili MEB’e Taleplerimizi İlettik

Okul Psikolojik Danışmanı/ Rehber Öğretmenlerinin Tercih Danışmanlığı Görevleri İle İlgili Milli Eğitim Bakanlığı'na Taleplerimizi İlettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

ANKARA​

 

 

​Ülkemizde bir üst eğitim kurumuna geçiş süreci okulların tatil olduğu yaz aylarına denk gelmektedir. Öğrencilerimizin bir üst eğitim-öğretim kademesine geçişte, tercihlerine yardımcı olunması amacıyla okul psikolojik danışman/rehber öğretmenleri “tercih danışmanlığı” adı altında görevlendirilmektedir. 

Tercih süreçlerinde öğrencilerimize rehberlik edilmesi, Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri, bir üst kademeye yerleştirilmeleri hassas bir sürece işaret etmektedir. Bu anlamda öğrencilerimizin alanında uzman kadrolarca yönlendirilmeleri, öğrencilerimizin geleceği açısından son derece önemlidir.

​Bu görevlendirmelerde zorunluluk değil isteğe bağlılık tercih edilmelidir. Ayrıca görevlendirmelerde ödenecek bedelin “6. Dönem Toplu Sözleşmenin 2. bölüm 6. maddesine” göre tahakkuk ettirileceği ifade edilmektedir.  

Bakanlığınızın, okul psikolojik danışman/rehber öğretmenlerini tercih danışmanlığı görevi için zorunlu tuttuğu ve neredeyse bu görevi karşılıksız olarak yapılmasını istediğigörülmektedir. Tercih danışmanlığı sürecinde psikolojik danışman/rehber öğretmenler ile ilgili gerçekleştirilecek görevlendirmelerin özellikle gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmesi yapılan işin niteliğini artıracak bir tedbir olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca görevlendirilenlere yapılacak ödemenin de ilgili maddeye göre değil, yolluk ve yevmiye ödenerek, en az iki kat artırımlı ücret ödenmesi daha doğru olacaktır. 

 

 

 

Bakanlığınızın tercih danışmanlığı görevlendirmelerini tatil başlamadan planlamasının, görevlendirilmelerde  gönüllülüğünesas alınmasının, tercih danışmanlığı için şehir değiştirmek zorunda kalacak öğretmenler için yolluk ve yevmiye ödenmesinin ve görevlendirmelerde en az iki kat artırımlı ücret ödenmesinin sağlanmasını talep ederiz.

 

​​​Kadem ÖZBAY

 Genel Başkan