Güncel Sendika Haberleri

04 Ocak, 2012

OKUL VE KURUM YÖNETİCİ ATAMALARINDA SÖZLÜ SINAV OLACAK MI?

 

Son günlerde basına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37/8. maddesi gereğince yeni bir “MEB Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hazırlığı içinde olduğu haberleri yansımıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nca böyle bir hazırlığın yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi almak üzere bakanlığa yazı yazdık.  

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

14 Eylül 2011’de Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu KHK’nin 37/8.Maddesinde  “Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” Denilmektedir. Bakanlıkça yayımlanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılacak olan değişiklik ile okul ve kurum müdürlerinin sözlü sınava tabi tutulacağı yönünde bazı duyumlar ve haberler alınmaktadır. 

Böyle bir çalışmanın olup olmadığı, varsa hazırlanacak yönetmelikle ilgili olarak 13.08.2009 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği öncesinde olduğu gibi sendikaların görüşlerinin alınıp alınmayacağı hususlarında bilgi verilmesini arz ederiz.

 Veli DEMİR

 Genel Başkan