Güncel Sendika Haberleri

29 Nisan, 2016

OKULLAR LAİKLİĞE KARŞI FAALİYETLERİN ODAĞI OLAMAZ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, "Laiklik, yeni anayasada yer almamalı. Dindar bir anayasa yapılması" açıklamasının ardından Eğitim-İş üyeleri olarak tüm Türkiye genelinde, derslere “Laiklik Adam Olmaktır. Mustafa Kemal Atatürk” yazılı kokartla girme kararı aldık.

Kararımızın uygulamaya konulduğu okullardan biri olan Manisa Ahmetli Anadolu Lisesi’nde, okul yöneticileri, "Biz ümmetiz, aşk beş vakittir” kokartları hazırlatıp öğrencilere taktırdılar.

Okullarımızın gündelik siyasete alet edilerek bir siyasi partinin propaganda bürosu haline getirilmesini, öğrencilerimizin bu uğurda kullanılmasını şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu kokartların çocuklara dayatmayla taktırılması hem son derece sakıncalı ve hem de suç niteliği taşımaktadır. Anayasa’nın 42. maddesine göre “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesi’ne göre ise “Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar.” Bu nedenle bir siyasi partinin ideolojik hedefleri doğrultusunda hareket eden kamu görevi yürüten yöneticiler açıkça suç işlemektedir. Öte yandan bu girişim, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na da aykırıdır.

Eğitimin niteliğini yükseltmek ve çocukların özgür, akılcı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesi için en küçük bir adım atmayan siyasi iktidar, yandaş yöneticiler aracılığıyla öğrencileri eylem yapan öğretmenlere ve laiklik ilkesine karşı kışkırtmaktadır. Bu durum okullarda, sınıflarda ayrımcılığa yol açacak, çocuklar kamplara ayrılacaktır.

Okullarımızda, Cumhuriyet’in toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir aydınlanma devrimi olduğu çocuklarımıza öğretilmesi gerekirken, “Biz ümmetiz, aşk beş vakittir” kokartları ile yapılmak istenen açıktır.

Çocuklarımıza baskıyla dayatılan bilim ve pedagojiden uzak bu tür uygulamalar, onların kişisel ve sosyal gelişimi açısından son derece sakıncalıdır. Eğitim-İş olarak siyasi iktidarı, eğitim alanı ile inanç alanını birbirine karıştırmaktan, çocuklarımızı kendi ideolojik hedeflerine ulaşmak için kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyor, Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve Manisa Valiliği’ni bu tür bilim dışı ve pedagojik açıdan son derece sakıncalı uygulamalara derhal son vermeleri konusunda uyarıyoruz.

           MERKEZ YÖNETİM KURULU