Güncel Sendika Haberleri

26 Ocak, 2016

SEÇMELİ DERSLERDE ÖĞRENCİ VE VELİLERE İDARE TARAFINDAN SİSTEMATİK BASKI UYGULANMAKTADIR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm açıklamalarda öğrencilerin seçmeli dersler konusunda zorlanmayacağı, ders seçimlerinin tamamen kendi iradelerine bırakılacağı defalarca ve katiyetle ifade edilmesine karşın mevcut durum bunun tam aksi istikametinde seyretmektedir.

Konuya ilişkin olarak çok sayıda öğrenci velisi Sendikamıza müracaat etmekte ve sistematik olarak gerçekleşen bu baskıdan yakınmaktadır.

Bakanlığın varlığını inkar ettiği bu baskının en somut örneği son olarak Eskişehir’de yaşanmış, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullara gönderilen talimatta öğrencilerin, seçmeli ders olarak okutulan Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammedin Hayatı ve Temel Din Bilgiler derslerini seçtirilmeleri konusunda okul müdürlerine ve öğretmenlere baskı yapılmaktadır.

Oysaki mevzuatta seçmeli dersler, “öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.” şeklinde tanımlanmakta ve ders seçiminin, “okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ikinci dönemin ilk haftasında yapılır.” denilerek seçimin velinin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından yapılması öngörülmektedir.

Seçmeli dersin mahiyeti itibarı ile de bu şekilde dayatılması amaçlanan hedefin gerçekleştirilmesinden çok uzak bir yaklaşım olup, öğrenciler üzerinde baskı oluşturulması anlamına geleceği de ortadadır. Bu suretle işaret edilen dersleri seçmek istemeyen öğrencinin Milli Eğitim Müdürlüğü’nden başlamak üzere, okul müdürü ve öğretmenler tarafından sistematik bir baskı ve yönlendirmeye maruz kalacağı açıktır. Bu şartlar altında da öğrencilerin serbestçe istedikleri alanda ders seçimi yapamayacağı ve mağdur olacakları da tartışmasızdır.

İktidarın “dindar nesil yetiştirme” politikası çerçevesinde süregelen uygulama, bizzat idare eliyle “mahalle baskısına” dönüşmüş durumdadır.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen mevzuata aykırı talimatın geri alınması ve talimatı veren ilgili yönetici hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması konusunda Bakanlığa Sendikamızca şikayette bulunulmuştur. Benzer uygulamaları yapan idareciler hakkında da aynı girişimlerde bulunulacağının ve şikayetin gereğinin yerine getirilmesine ilişkin konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

    MERKEZ YÖNETİM KURULU