Güncel Sendika Haberleri

07 Temmuz, 2020

SENDİKAMIZDAN ANKARA BAROSU’NA DESTEK ZİYARETİ

Eğitim-İş olarak, Baroların demokratik yapılarına ve tarafsız yargı ilkesine darbe vuracak yasa teklifine karşı yürüttükleri mücadeleye destek vermek için Ankara Barosu’nu ziyaret ettik.

Ankara Barosu'nda gerçekleşen ziyarette Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, Genel Sekreterimiz Ebru Sungar, Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Kara, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Bilal Şener, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreterimiz Maksut Balmuk, Genel Merkez Hukuk Bürosu Avukatı Burak Sabuncu; Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’la biraraya geldi.

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, yargı bağımsızlığını hedef alan siyasi iktidarın “savunmayı” da etkisiz hale getirmek istediğini, bu nedenle söz konusu yasa teklifinin sadece avukatların değil tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu vurguladı. Yıldırım, bağımsız yargı, tarafsız savunma ve hukuk devleti ilkesi kavramlarını çöpe atacak olan FETÖ’nün de yapmak istediği "çoklu baro" projesine karşı Baroların yürüttüğü mücadeleye Eğitim-İş’in sonuna kadar destek verdiğini belirtti.

Sağkan ise demokratik kitle örgütlerinin desteğinin çok önemli olduğunu; laik, demokratik, hukuk devletini savunan her kesimin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi.