Güncel Sendika Haberleri

06 Mayıs, 2017

TARİKAT VE CEMAAT EVLERİNE YASAL STATÜ KAZANDIRILIYOR

Çocuk istismarı haberlerinin eksik olmadığı ülkemizde, bugün itibariyle AKP skandal bir uygulamaya daha imza atmıştır.

Kendini savunamayacak yaşta olan ortaokul öğrencilerine yönelik yurt açma hizmeti sadece devletin sorumluluğuyken, bugün hayata geçirilen değişiklikle üçüncü şahısların yurt açmasının önü açılmıştır.

06/05/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, madde madde şu vahim içeriğe sahiptir:

  1. 1)Gerçek ve tüzel kişilere Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Ortaöğretim ve Yükseköğretim düzeyinde yurt, pansiyon, apart, stüdyo daire açma hakkı getirilmiştir.

Bu madde, daha Karaman skandalının utancı sıcakken, ufacık yavrularımızı zulme ve cinsel istismara açık hale getirecektir!

  1. 2)Özel yurtların açılması için en az 40, pansiyon için 30, apart ve stüdyo daire için 10 öğrenci şartıgetirilmiştir.

Bu madde ile her önüne gelen, hatta bir daire tutan herkes, orayı ufak bir yurt olarak kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Fethullah Gülen’e defalarca “Bizim de ablalarımız var” diye çıkıştığı hatırlanacak olursa, bu maddenin AKP’nin kendi ışık evlerini yasallaştırma hamlesi olduğu görülecektir.

  1. 3)Kurumlarda geçici barınma adı altında ortaöğretim kurumlarında yükseköğretim öğrencilerinin, yükseköğretim yurtlarında ortaöğretim öğrencilerinin barınmalarına izin verilmiştir.

Bu madde kesinlikle pedagojiye aykırıdır. Kendini savunamayacak yaşta çocukların, kendisinden büyük ve fiziken daha kuvvetli çocuklarla barınmasının önünü açmak, yaşanacak yeni skandallara davetiye çıkarmaktır!

  1. 4)Kurumların denetimi İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürünün başkanlığında Şube Müdürü ve resmi Ortaöğretim kurumu müdürü tarafından yapılacaktır. Teftiş Kurulunun (Müfettişlerin) denetim yetkisi saklı tutulmuştur.

Bu madde devletin hesap sorabilme ve hesap verebilme ilkelerine aykırıdır. Maarif Müfettişlerinin denetlemediği kurumlarda siyasi yandaşlık ön plana çıkacak, istismar vakalarının üzeri daha kolay örtülecektir. Mevcut haliyle bile denetimsizlik skandallarıyla gündeme gelen MEB, bu değişiklikle istediği tarikat/cemaat ile ahbap-çavuş ilişkisi kurabilecektir.

Bu değişiklikler, neredeyse tekke ve zaviyelerin geri getirilmesidir. Eğitim-İş olarak uyarıyoruz: Telafisi mümkün olmayan bir yola girilmek üzeredir.

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitim düzeyindeki öğrencilerin sadece yüzde 1’ine, yükseköğretim düzeyinde ise sadece %14’üne barınma hizmeti verebilmektedir.

Oysa ortaokul düzeyinde açılacak yurtlar mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işletilmelidir.

Karaman’da, Aladağ’da, İzmir’de yaşanan olaylar tüm kamuoyunun vicdanını sızlatmışken, ortaokul düzeyinde özel teşebbüse yurt açma yetkisi verilmesi kabul edilemez.

EK:

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI VE KAPASİTELERİ

 

Öğretim Düzeyi

 

Devlet Yurtları

Özel Öğrenci Yurtları

 

Yurtlar

Yurt sayısı

 

Temel Eğitim

325

  • Dernek Yurtları 2480
  • Vakıf Yurtları 173
  • Şahıs Yurtları 604
  • Diğer Tüzel Kişi Yurtları 669
 

Ortaöğretim

2543

 

 

Yükseköğretim

 

704

 
 

Kapasite

1.084.388

377.410

 

Toplam

3572

3929

 
         

 

Tabloda Özel Öğrenci Yurtlarının Devlet yurtlarından 357 adet fazla olduğu, kapasitesinin ise devlet yurtlarının yüzde 34’ü kadar olduğu görülmektedir.[1] Karaman’da, Aladağ’da yaşanan sorunların temel nedeni devletin öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaması, sözüm ona yoksul aile çocuklarına yardım amaçlı kurulduğu iddia edilen; ancak daha çok siyasi ve dini istismar etmek üzere faaliyet gösteren bazı dernek ve vakıfların, öğrencilere yardım adı altında yurtlar açarak, buralarda öğrencileri, kendi amaçları doğrultusunda yetiştirmek istemelerinin sonucudur.

Aladağ’da ve Karaman’da yaşanan acı olaylardan ders almayan başta Mili Eğitim Bakanlığı yetkilileri olmak üzere tüm devlet yetkililerine hatırlatmak istiyoruz:

Devlet, 18 milyondan fazla çocuğun eğitiminden, onurlu, düzgün bir yaşam sürmesinden, sağlıklı, huzurlu, dengeli bir yaşam içerisinde çağdaş, insani ve evrensel değerlere bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesinden sorumludur.

Devlet, kendi sorumluluğu altındaki bu çocukların eğitimini, barınmasını,  ihtiyaçlarını belirli amaçlara hizmet eden; çoğu dini esaslara göre eğitimi şekillendirmek isteyen, eğitimin laik yapısını yok etmeye çalışan bir kısım tarikatların, Cumhuriyet düşmanı vakıf, dernek veya cemaatlerin eline terk edemez.

Eğitim-İş olarak çocuklarımızın eğitim hakkı başta olmak üzere en temel haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmeye; çocuk istismarını, taciz ve tecavüzü meşrulaştıran yasalara karşı durmaya devam edeceğiz.

 

                                                                       MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

[1] MEB İstatistikleri, Örgün Eğitim 2016/'17