Güncel Sendika Haberleri

16 Eylül, 2019

TARİKATLARIN HEDEF ALDIĞI, MEB`İN VURDUĞU ÜYEMİZ CEMİL KILIÇ YALNIZ DEĞİLDİR!

Dini tekeline alarak, kendi devamlılığını daim kılmaya çalışan AKP, bu konuda hiçbir itiraza tahammül etmeyeceğini Atatürkçü öğretmen Cemil Kılıç üzerinden bir kez daha göstermektedir.

Sendikamızın İstanbul 4 Nolu Şube yöneticisi, ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Fatih Şubesi'nin kurucusu olan ilahiyatçı Cemil Kılıç, eğitimdeki din öğretisinin laikliğe aykırı biçimde yapılmasını büyük cesaretle eleştirdiği, giderek gericileştirilen eğitim müfredatını eleştirdiği için 20 yılını doldurduğu mesleğinden ihraç edilme tehlikesiyle yüz yüze gelmiştir.

Yazdığı kitaplar ve yazılarla tarikatları eleştiren, 12 Eylül darbesinin acı meyvelerinden olan zorunlu din dersini laikliğe aykırı olduğu için yargıya taşıyan, devletin din dersi adı altında İslam dersi bile değil, belli bir mezhebin öğretilerini dayattığını sendikacı kimliğiyle kamuoyuna açıklayan Kılıç, daha önce de defalarca soruşturmalara maruz kalmış, sürgün cezaları almıştır.

Hatırlanacağı üzere; Kılıç, İslam dinini tekeline almaya çalışan iktidarın yumuşak karnına dokunduğu için, Akit gazetesi gibi yandaş medya kuruluşlarınca da hedef gösterilmiştir. 

Şimdi ise resmen bir intikam mekanizması işletilmektedir. 17 Eylül Salı günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu, Kılıç'ı ihraç edip etmeme gündemiyle toplanacaktır.

Bu cezalandırma mekanizmaları, sadece laiklik savunucularını değil, bu ülkede kamuda sendikacılık yapan her bireyi ilgilendirmektedir. Zira Kılıç'ın bir sendika yöneticisi olarak kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmesi, "bir öğretmen olduğu için bunu yapamayacağı" iddiasıyla cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Yani bu hastalıklı mantık, Kılıç üzerinden kamuda çalışan sendikacıların, sendikacılığın gereklerini yaptığı için cezalandırılabileceğini düşünmektedir. 

Eğitim-İş olarak uyarıyoruz:

Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Türkiye'ye, Cumhuriyetimizin değerlerine ve laikliğe yakışır bir karar çıkmasını bekliyoruz. Aksi bir kararı bizim de, ilerici kamuoyunun da kabul etmeyeceğini ilan ediyoruz.

Laikliğin, sendikacılığımızın bize yüklediği görevlerin ve bu görevleri yerine getirdiği için kılıflar bulunarak cezalandırılmaya çalışan üyemizin dimdik arkasındayız.  Yoldaşımız Cemil Kılıç asla yalnız değildir!

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU