Güncel Sendika Haberleri

07 Ağustos, 2013

"TORPİLLİ YÖNETİCİ" ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK...‏

04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin

Sözlü sınav yapılmasını ve sınav usulünü düzenleyen ;

- Sınava başvuru ve atama şartlarını düzenleyen,

- Soruşturma nedeniyle yer değişikliğini düzenleyen,

- Norm kadro fazlası yöneticilerin atanma koşullarını düzenleyen,

- Yöneticilik görevinin sona ereceği durumları açıklayan,

hükümleri ile Ek-1 yönetici değerlendirme formunun öncelikle yürütmesinin durdurulması ve dosya tekemmül ettiğinde iptali amacıyla Danıştay nezdinde dava açtık.

MERKEZ YÖNETİM KURULU