Güncel Sendika Haberleri

23 Ocak, 2011

UĞUR'LAR OLSUN...

 

“Atatürkçüydü,
Cumhuriyetçiydi,
Laikti,
Antiemperyalistti,
Tam bağımsız Türkiye'den yanaydı.
Özgürlükçüydü,
İnsan hakları savunucusuydu,
Yobazların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıydı…”

Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesiyle ucunu sivrilttiği keskin kalemi 24 Ocak 1993’te uğradığı suikastta kırıldı Uğur Mumcu’nun. Bugün aramızdan ayrılışının 18. yıldönümünde, onu derin bir özlem ve saygıyla anıyoruz. 

Ülkemizin ve Türk basınının kaybettiği en büyük değerlerden biri olan Mumcu, mafya ve siyaset ilişkisine, teröre, yolsuzluğa, kökten dinci akımlara karşı, somut belgelere dayalı çalışmaları ve yayınladığı eserleriyle önder bir gazeteci olmuştur.

M. Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde daha iyi bir geleceğin izini sürmüş olan araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, dürüstlüğü, ilkeleri, devrimci ve Atatürkçü kimliği ile aydınlanmanın öncülerindendir. Yaşamı boyunca ülkesini karanlığa götürmek isteyen emperyalist güçlere, irticaya ve bölücülüğe karşı mücadele etmiştir. Türkiye üzerinde oynanan oyunları kalemiyle açığa çıkarmaktan çekinmeyen Mumcu’nun, ülkemizin sürüklenmekte olduğu yöne dair tespitlerinin doğruluğu, Türkiye’nin bugünkü durumunu daha o günlerden öngördüğünü kanıtlamıştır.

Terörizm; bağımsız, özgür, çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmak ve yüceltmek için mücadele eden aydınları, Uğur Mumcuları, Abdi İpekçileri, Muammer Aksoyları, Bahriye Üçokları, Ahmet Taner Kışlalıları ve daha nicelerini hedef almıştır. Ne acıdır ki üzerinden uzun süre geçmesine karşın pek çok cinayet aydınlatıl(a)mamıştır.

Eğitim-İş, aydınlanma devriminin, demokrasimizin uğuru ve şehidi Uğur Mumcu’yu saygıyla anarken, Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma kararlılığını, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlılığını bir kez daha vurgulamaktadır. O’nun görüş ve düşünceleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Vuruldun, ama halkın seni unutmadı, unutmayacak!

Genel Merkez Yönetim Kurulu