Güncel Sendika Haberleri

06 Ekim, 2016

ULUSLARI KURTARANLAR YALNIZ VE ANCAK ÖĞRETMENLERDİR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB’in 15 bin sözleşmeli öğretmen ile 5 bin dershane öğretmeninin alımındaki sözlü sınavlarda, adaylara yöneltilen skandal sorulara ilişkin, “Reis hakkında ne düşünüyorsun, sorusu havuzda yok, biz belirlemedik. Ancak bir kişi havuzun dışına çıkıp sorduysa mülakata halel gelmez, sakıncası yoktur" demiştir.

Mülakatların çok doğru bir uygulama olduğunu iddia eden Bakan Yılmaz, "Temel Eğitim Kanunu'nda öğretmenin mülakatla göreve başlayacağı söyleniyor. Öğretmen anladığını anlatabiliyor mu, beden dilini kullanarak anlatabiliyor mu, teknolojik gelişmelere açık mı? Bunları mülakat yapmadan nasıl anlarsınız? Testi çözdü ama anladığını anlatamıyorsa... Öğrenci bir konuyu kendinden daha iyi biliyorsa tepkisi nasıl? Bunları bilmek için mülakat mutlaka olması lazım. Eskiden de vardı uygulanmıyordu" şeklinde de açıklamalarda bulunmuştur.

Üniversite eğitiminin ardından KPSS engelini de aşan öğretmen adaylarını bu açıklamalarıyla yetersiz olarak gören ve öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışan Bakan Yılmaz’a, Atatürk’ün öğretmenleri yücelten, “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözünü hatırlatıyor ve bu tutumunu kınıyoruz. Öğretmen ülkenin aynasıdır, bu nedenle öğretmenliği itibarsızlaştırmak aslında ülkemizi itibarsızlaştırmaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, sözlü sınav, yapısı ve doğası gereği asla objektif değildir. Çünkü sözlü sınav, sınavı yapanların adayları tamamen kendi kişisel değer yargılarına göre ölçmeleri ve değerlendirmeleri esasına dayanmaktadır. Dini inanç ve politik görüş de sınavı yapanların kişisel değer yargılarının içinde yoğunlukla yer almaktadır. Bu nedenle sözlü sınav kamu yönetiminde bir değerlendirme aracı olarak kullanılamaz.

Bununla birlikte MEB’in planladığı sözlü sınavlar, siyasi iktidarların devlet yapısı içinde kadrolaşmalarının sınav görüntüsü altında meşru ve güvenli aracı olarak kullanılmasının bir göstergesidir. Buna MEB yönetici atamalarında mülakatta sorulan sorular ve sonuçları en çarpıcı örnektir.

MEB’in gerçekleştirdiği sözlü sınavlarda değerlendirmenin, tamamen siyasi iktidarın siyasal-ideolojik görüşlerine uygun yapıldığı son dönemlerdeki bütün sözlü sınavlarda ispatlanmıştır.

Siyasi iktidarın, bakanlık kadrolarını kendi siyasal tutum ve anlayışları doğrultusunda yapılan atamalarla doldurmak için düzenlemeler yapması ya da daha önceden yapılan düzenlemeleri kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek istemeleri kabul edilemez.

Eğitim-İş olarak Bakanlığı bir kez daha uyarıyoruz, öğretmen atamaları sözlü sınav gibi doğrudan “torpil” anlamına gelen yöntemler değil, herkesin eşit olarak değerlendirileceği ve bilimsel kriterlere dayanan ölçütlerle yapılmalıdır.

    MERKEZ YÖNETİM KURULU