Güncel Sendika Haberleri

27 Aralık, 2010

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINI KAZANANLARA GÜZEL HABERLERİMİZ VAR...

 

Bilindiği üzere, 5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkinKanunla öğretmenlikte kariyer basamakları sistemi getirilmişti. Bu düzenleme uyarınca yapılan “uzmanlık sınavı”nı kazanan binlerce öğretmenin uzmanlık hakkı “kontenjan” gerekçe gösterilerek gasb edilmişti.

5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun bir kısım hükmü Anayasa Mahkemesinin 21.05.2008 tarih, 2004/83E ve 2008/107K sayılı ilamı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve de bu karar 8 Mart 2009 gün ve 27173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yüksek Mahkeme, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte kontenjan sınırlaması öngören  Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinin 7. fıkrasının “Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir.”şeklindeki hükmünü iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında yönetmelik ve klavuzda yer alan % 20 ve % 10’luk sınırlama Sendikamızın hukuk mücadelesi ile iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında (ve de Sendikamızın açtığı davada verilen) iptal kararı sonrasında, kontenjan sınırlaması gerekçesiyle uzman öğretmen olma hakları ellerinden alınanların mağduriyetinin giderilmesi için hukuki yol olduğunu ortaya koyarak binlerce mağdur öğretmenin yararlanabileceği örnek dilekçe formatlarını ilk olarak kamuoyu ile biz paylaşmıştık. Bu girişimi diğer Sendikalar da takip etmiş ve mücadele daha geniş ve etkin bir alana sirayet etmişti. Örnek başvuru dilekçelerini takiben davalı idarelerden gelen red cevaplarına karşı dava dilekçesi örneklerini de ilk olarak biz sitemizde yayımlamış ve binlerce öğretmenin erişimine sunmuştuk.

Sonuç olarak bugün öncülüğünü yaptığımız emsalsiz hukuk mücadelesinin olumlu sonuçlarından olumlu sonuçlarını paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Konya ve Isparta ilinde Sendika üyelerimiz verdiğimiz hukuk destek ile uzman öğretmenlik haklarını yargı kararı ile elde etmeye başlamışlardır. Isparta ilinde Milli Eğitim yetkililerinin sorumlu tutumu ile geriye dönük olarak ekonomik haklar da iade edilmeye başlanmıştır.

Gelinen aşamada Bakanlık, onbinlerce öğretmenin mağduriyetini sona erdirerek, yargısal mercilerin gereksiz yere işyükünü artırmamalı, devleti milyonlarca lira mali yükle karşı karşıya bırakmamalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.