Güncel Sendika Haberleri

17 Temmuz, 2018

VESAYETİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Nolu Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle; Devlet Denetleme Kuruluna, sendikalar, meslek örgütleri, dernek ve vakıflar üzerinde büyük yetkilerle donatılmış şekilde inceleme, araştırma, soruşturma ve denetleme yapma yetkisi tanınmıştır. Ayrıca gerekli görmesi halinde kurul, her türlü bilgi belgeyi isteyebilecek ve her kademede yönetici ve görevliyi de görevden uzaklaştırabilecektir. Bu kabul edilemez yetki ve işlemlere ilişkin olarak da yargısal süreçlerin yani hak arama özgürlüğünün de işlerliğinin nasıl sağlanacağına dair en ufak bir belirliliğe yer verilmemiştir.

Kararnameyle ortaya çıkarılan bu devasa denetleme yetkileriyle, denetim adı altında adeta demokratik kitle örgütlerinin üzerinde vesayet gözetilmek istenmektedir. Demokratik hukuk devletlerinde yeri olmayacak bu uygulamayla kendilerinden farklı söz söyleyen kitlelerin üzerinde “demoklesin kılıcının” sallanmak istendiği ortadır.

Bu kararname ile İLO Sözleşmelerinde ve anayasada teminat altına alınmış sendikalar ve diğer demokratik kitle örgütlerinin özerkliği hiçe sayılmaktadır.

Sendikal hak ve özgürlüklerimiz üstünde hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz.

Emek, demokrasi, özgürlük ve ülkeye sahip çıkma mücadelesinin her zaman içinde ve önünde olan Eğitim-İş, dün olduğu gibi bugün de emeğin gücünü yüceltmeye, gücünü Cumhuriyetin temel kurucu ilke ve devrimlerinden almaya devam edecektir.  

Sendikamızın kuruluş ilke ve amaçlarından aldığımız güç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

              MERKEZ YÖNETİM KURULU