Güncel Sendika Haberleri

19 Mart, 2012

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EK DERS MAĞDURİYETİ İÇİN DAVA AÇTIK

 

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Ek Ders Mağduriyetini Gidermek Üzere Dava Açtık

Bilindiği gibi ortaöğretim kurumlarında yapılan ortalama yükseltme sınavlarında, yabancı dil dersi için hem yazılı hem de sözlü sınav yapmakta ve her iki sınav için de ek ders ücreti almakta idi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.06.2011 tarih ve 39878 sayılı kararı ile bu ücretler ödenmemeye  ve ödenenler de geri istenmeye başlanmıştı.

Eğitim çalışanlarının yaşadığı bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün ; “…ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarının birlikte ve tek sınav olarak değerlendirildiği dikkate alındığında, bu sınavlarda oluşturulan sınav komisyonu üyelerine yazılı ve sözlü sınavlar için ayrı ayrı değil, yalnızca bir sınav komisyonu üyeliği için ek ders ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde hukuk dışı kabul içeren ve sınav komisyon üyelerinden bir kısım ek ders ücretini iade isteyen 14.06.2011 tarih ve 39878 sayılı kararının  yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtık.