Güncel Sendika Haberleri

09 Nisan, 2010

YÖK'ÜN "B PLANI" TAKINTISI BİTMİYOR; DANIŞTAY'A DAVA AÇTIK.

 

Bilindiği üzere YÖK 18.02.2010 tarihinde, “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” başlığı altında bir karar alarak yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere sınavsız girebilmelerinin önünü açmıştı. Sendikamızın, kamuoyunda büyük tepki toplayan art niyetli uygulamayı yargı huzuruna taşıyacağına ilişkin basın bildirisi haber ajanslarında yer aldıktan 1-2 saat sonra, YÖK düzenlemeyi geri çektiğini açıklamıştı. 

Yaptığımız inceleme sonunda, YÖK’ün tepkilere neden olan durumun düzeltildiği iddiasının gerçekdışı olduğu, gerçekte hukuki karmaşa yaratılarak saklı hedefin muhafaza edildiği ortaya çıkmıştır.

YÖK,  17 Mart 2010 tarihli kararında yer alan “2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının Kaldırılmasına” ibaresini korumak suretiyle, dayanak yönetmeliğin zorunlu gördüğü “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı”nı kaldırma inadını sürdürmektedir.  

Düzenlemenin halen yürürlükte bulunan hükümlerine göre; lise öğrenimlerinin bir bölümünü veya tamamını yurtdışında tamamlayan ve uyruklarından biri TC veya KKTC olan çift uyruklu öğrenciler, 2010 yılı içerisinde TC veya KKTC uyruğundan çıkarlarsa, sınavsız olarak yükseköğretim kurumlarına alınabileceklerdir. Konuyu düzenleyen hüküm, YÖK’ü sevk ve idare eden anlayışın, kamuoyunda tepkiye yol açması muhtemel hükümlere karşı, hukuki karmaşa yaratmak amacıyla dillerine doladıkları “B PLANI” kapsamında yedekte beklettikleri hükümdür. 

Sözkonusu hüküm; “yurt dışında lise öğrenimini tamamlayan Türk Uyruklu öğrencilerin büyük çoğunluğunun çift uyruklu olduğu gerçeği” ve de “Türk uyruğundan çıkma işlemi ile çıkma sonrası tekrar Türk uyruğuna girme işleminin son derece basit bir prosedürle gerçekleştiği gerçeği” ışığında irdelendiğinde amaçlananı ortaya koymaktadır. YÖK, birçoğu 3. dünya ülkelerinde hiçbir denetime tabi olmaksızın ve Cumhuriyet’le hesaplaşmaları için beyinleri yıkanan öğrencileri sınavsız olarak üniversitelere taşıma peşindedir. 

1.5 milyona yakın genci yoğun bir emek, para ve yıllar harcatarak sınav sistemiyle üniversiteye alırken ayrıcılıklı bir grup öğrenciye sınavsız olarak üniversiteye girme olanağının sağlanması kamu vicdanını yaralar. Anayasa’nın 10. maddesine göre “devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”. Düzenleme eşitlik ilkesine aykırıdır.

Sonuç olarak, yabancı uyruklu öğrencilere ve çift uyrukluyken TC uyruğunu bırakıp yabancı bir ülkede eğitiminin bir kısmını veya tamamını tamamlayan öğrencilere üniversiteye sınavsız giriş hakkı tanınması düzenlemelerinin iptali amacıyla Danıştay’a dava açtık. 

AKP iktidarı ve tarikatların güdümünde olan YÖK, hukuku dolanmanın, halkımızı kandırmanın peşindedir. Eğitim-İş olarak hem yargıda hem de kamuoyu önünde YÖK’ün maskesini düşürmeye, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz.

Saygı ile duyurulur.

Eğiitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu

Dava dilekçesini indirmek için tıklayınız.