Güncel Sendika Haberleri

13 Şubat, 2013

YURTİÇİ KARGO EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

 Yurtiçi Kargo İstanbul, Ankara ve Konya illerinde sendikalı oldukları gerekçesiyle yaklaşık 100 kişiyi işten çıkararak çalışanlarını mağdur etmiştir. Eğitim-iş olarak tüzüğümüzün 3.maddesi gereğince anayasaya, yasalara, uluslararası sözleşmelere uymayan, emeğe ve emekçiye saygı duymayan kişi ve kurumlara karşı mağdur olan çalışanlarla, onların örgütleri olan sendikalarla dayanışma içerisinde olacaktır. 
     Özelleştirmelerden ve işten çıkarmalardan dolayı işsizliğin yarattığı yaşamsal felaketi toplum olarak derinden yaşadığımız şu günlerde, şirketin işsizliği önlemeye katkı sunmak yerine bu felaketi destekleyen, çalışanları mağdur eden, açlığa ve sefalete sürükleyen yaklaşımları kaygı vericidir. 
    Anayasal, yasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak sendikalı olan çalışanlara karşı işten çıkarma baskısı uygulamanın hukuk devletinde ve çağdaş bir ülkede asla yeri olamaz. Bu tutum, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturmaktadır.
    Nakliyat-iş Sendikasının 06 Şubat 2013 günü başlatmış olduğu “Yurtiçi Kargo, Sendikaya Üye Olduğu İçin İşten Atılan İşçileri İşe Geri Alıp, Anayasal Sendika Haklarına Saygı Gösterene Kadar Yurtiçi Kargo’ya Kargo Vermeyin”, “Yurtiçi Kargo’nun İşçi-Sendika-Ekmek Düşmanlığına Ortak Olmayın” çağrısını Sendikamız Eğitim-iş’e de yapmıştır. Nakliyat-iş’in bu çağrısına karşılık 2 yıldır hizmet satın aldığımız Türkiye’nin binlerce noktasına dokümanlarımızı gönderdiğimiz Yurtiçi Kargo Genel Müdürlüğü’ne uyarı yazısı göndererek işten çıkarma uygulamasından vazgeçmeleri gerektiği, Nakliyat-iş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle çıkarılanların işe geri alınmaması halinde sendikamızın kendileriyle sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edileceği bildirilmiştir.
    Eğitim-iş olarak Yurtiçi Kargo’dan işten çıkarılan kargo emekçilerinin tüm baskı ve tehditlere, üyelikten istifaya zorlanmalarına, işten atılmalara karşın onurlu mücadelelerini desteklediğimizi, sonuç alınana kadar yanlarında olduğumuzu bildiririz.
    

                  MERKEZ YÖNETİM KURULU ADINA
                                    
                                  Veli DEMİR
                                Genel Başkan