Güncel Şube Haberleri

24 Kasım, 2020

DÜZCE ŞUBE GENEL KURUL İLANI

Eğitim-İş Düzce Şubesi olağan   genel kurulu 10/12/2020  Perşembe günü saat 10.00 da Düzce Eğitim İş Sendika Binasında yapacak olup salt çoğunluk sağlanamaması halinde, 12/12/2020 Cumartesi günü saat 12.00 da Azmimilli Gazhane Cd. No.1,81010 Merkez/DÜZCE adresinde bulunan Hızel Otel salonunda yapılacaktır.

Gündem

1. Yoklama ve Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divanın oluşturulması

4. Divanın Gündemi okuması ve oylanması

5. Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi ve adayların konuşması

6. Seçimler (Yönetim,Denetleme, Disiplin Kurulları ve Üst Kurul Delegeleri)

7. Dilek Temenniler ve Kapanış