Güncel Şube Haberleri

18 Şubat, 2021

DÜZCE ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamız olağan genel kurulu 12/03/2021  Cuma günü saat 10.00 da Düzce Eğitim İş Sendika Binasında yapacak olup salt çoğunluk sağlanamaması halinde, 13/03/2021 Cumartesi günü saat 12.00 da, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kalkmaması halinde ise 15/03/2021 Pazartesi günü   Azmimilli Gazhane Cd. No.1,81010 Merkez/DÜZCE adresinde bulunan Hızel Otel salonunda yapılacaktır.

Gündem

1. Yoklama ve Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divanın oluşturulması

4. Divanın Gündemi okuması ve oylanması

5. Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi ve adayların konuşması

6. Seçimler (Yönetim,Denetleme, Disiplin Kurulları ve Üst Kurul Delegeleri)

7. Dilek Temenniler ve Kapanış