Güncel Şube Haberleri

15 Ekim, 2020

İSTANBUL 2 NO`LU ŞUBE GENEL KURUL İLANI

Şubemiz 5. Olağan genel kurulu aşağıda verilen gündem maddeleri ile 31/10/2020 tarihinde ,çoğunluk toplanamaması halinde ise 01/11/2020 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecektir. 

 

GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divanın oluşturulması,

4-Divanın gündemi okuması ve oylanması

5-Açılış konuşması,(Şube Başkanı)

6- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması,görüşülmesi ve oylanması

7- Disiplin kurulu raporunun okunması,görüşülmesi

8- Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması

9- Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi ve adayların konuşması

10- Seçimler  (Yönetim ,denetleme,disiplin kurulları ve üst kurul delegeleri)

11-Dilek .temenniler ve kapanış