Güncel Şube Haberleri

28 Ağustos, 2020

İSTANBUL 4 NO`LU ŞUBE GENEL KURUL KARARI

Eğitim İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Olağanüstü Genel Kurulunun 11 Eylül 2020 Cuma günü 11.00 – 17.00 saatleri arasında Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda (Yıldız Cad. No:73, 34349 Beşiktaş/İstanbul), gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının 12 Eylül 2020 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divanın oluşturulması
 4. Divan gündeminin okunması ve onaylanması
 5. Açılış konuşması
 6. Gerekli komisyonların oluşturulması, Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması, Disiplin Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, çalışma programı ve bütçenin görüşülmesi.
 7. Şube yönetim, Disiplin, Denetleme kurulları adaylarının ve Genel Merkez Delegelerinin belirlenmesi
 8. Olağanüstü Genel Kurulun yapılması gereken Olağan Genel Kurul ile birleştirilmesi
 9. Adayların konuşmaları
 10. Seçimler
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış