Güncel Şube Haberleri

03 Ekim, 2020

İSTANBUL 6 NO’LU ŞUBE GENEL KURUL İLANI

İstanbul 6 No’lu Şube, 1. Olağan Genel Kurulu, 18/10/2020 tarihinde, çoğunluk toplanamaması halinde ise 25/10/2020 tarihinde 11.00-17.00 saatleri arasında Süreyyapaşa İlkokulu’nda gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divanın oluşturulması

4-Divanın gündemi okuması ve oylanması

5-Açılış konuşması (Şube Başkanı)

6-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması

7-Disiplin Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi

8-Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması

9-Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi ve adayların konuşması

10-Seçimler (Yönetim, denetleme, disiplin kurulları ve üst kurul delegeleri)

11-Dilek, temenniler ve kapanış