Güncel Şube Haberleri

12 Haziran, 2018

İZMİR 4 NOLU ŞUBEMİZİN YANINDAYIZ

11 Haziran pazartesi günü 17.00’de www.deu.edu.tr adresinden ‘’Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminden Yetkili Sendikaya çok sert açıklama’’ başlığıyla yayınladığı açıklamayı aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesinin Akademik ve İdari tüm personeline e-mail ile iletmiştir.

Açıklamaya konu olan olayın ana öznesi; yani sendika Temsilci odasının kapı kilidinin Cumartesi günü mesai saatleri dışında kırılması ve içerideki sendikal dokümanlarımız ve eşyalarımızın alıkonulmasına hiç değinilmemiştir.

Ayrıca odaya girildiği sırada camda asılı olan iki adet afişimiz (Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu ve Atatürk’ü anlatmaya devam edeceğiz yazılı afiş) yırtılıp buruşturularak koridora (atıl durumda bulunan halıların altına) atılması yalanlanmıştır. Olaydan sonraki Pazartesi günü eşyalarımızın teslimi sırasında tuttuğumuz ve teslim eden ile teslim alanların imzaladığı tutanakta afişlerin durumu yazılıdır. Ayrıca afişler elimizdedir. Gerekli görülmesi halinde üzerinden parmak izi alınması için adli makamlara teslim edebiliriz.

Öğretim üyeleri binası Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ortak kullanımında bir binadır. Kullanım alanları da önceden belirlenmiştir. Kullanılmaya başladığı andan itibaren ”Sendika Odası” olarak belirlenmiş bir yerin devir teslimi doğaldır ki, yine sendikalar arasında olmalıdır. Ve öyle de olmuştur. DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan ve yetkili sendikanın en az yedi yıldır kullandığı Sendika Temsilci Odasının anahtarı, şubemizin yetkili olması nedeniyle bina görevlisi tarafından bize teslim edilmiştir. Önceki yetkili sendika eşyalarını toplayıp odayı boşalttıktan sonra anahtarı bu kişiye teslim etmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ilk kez yetki devri olmuştur. Odanın devir teslimi ile ilgili ne yazılı bir yönetmelik vardır ne de bir örnek vardır. Anahtar ve oda devir tesliminde bir art niyet yoktur. Hayatın olağan akışına uygun biçimde gereken olmuş, oda yeni yetkili sendika yöneticilerine teslim edilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde neredeyse tüm fakültelerde bir ya da birkaç oda mescit yapılmaktadır. Olaya konu olan Fen Fakültesinde mescit eksiği olduğu konu ile ilgili imza toplandığı,  imzaların Rektörlüğe teslim edildiği, mescitlerin yerlerinin belirlendiği, yakın zamanda açılacağı sosyal paylaşım sitesinde bulunan DEÜ Mescit ve Cami Topluluğunun 18 Mayıs 2018 tarihinde yaptığı paylaşımda görülmektedir. Dolayısıyla fakültede mescit yapılmak için yer arandığı, boş ve uygun oda bulunamadığı sendika temsilci odasının bu amaç ile kullanılabileceği duyumu sendika yöneticilerimize ulaşmıştır.

Olaydan sonra, Şube Yöneticilerimizin Rektör Vekili ve üst yönetimi ile yaptığı görüşmede, Rektör Vekili odanın derhal sendika yönetimine verilmesi gerektiğini söylemiş, fakat Genel Sekreter odayı teslim etmeyip başka bir oda verebileceklerini bildirmiştir. Ayrıca Genel Sekreter odaya girilmesi talimatını görevlilere telefon ile verdiğini dört şahidimiz huzurunda söylemiştir.

Rektör vekilimiz ve üst yönetimi ile yapılan görüşmelerde görevde ihmali ve kusuru bulananlar hakkında inceleme ve soruşturma açılması talebimize olumlu yanıt alınamamıştır. DEÜ’nün açıklamasında belirtildiği üzere,  görevde kusuru olanlar hakkında inceleme başlatılmış olmasından memnuniyetimizi belirtmek isteriz.7 Haziran 2018 tarihinde sendikamız tarafından Konu İzmir Cumhuriyet Savcılığına ve YÖK’e aktarılmış olup yeni bir müracaata gerek yoktur.

Mücadele edenler her zaman kazanamayabilirler, ancak kazananlar her zaman mücadele edenlerdir. Laik, Çağdaş, Bilimsel, Demokratik Üniversite için akılımızın fikrimizin rehberi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve Devrimleri doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Eğitim-İş izmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi Yönetimi