Özlük-Hukuk Açılan Davalar

12 Eylül 2010 Referandumu Öncesinde Eğitim Çalışanlarını Akp Mitingine Çağıran İlçe Milli Eğitim Müdürü Ve Diğer İlgililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk, Seçim Kuruluna Şikayet Başvurusunda Bulunduk

Sendika olarak Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğdayeken tüm okullara e-posta göndererek müdür, müdür yardımcısı ve personeli Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki mitingine çağırdığını, mitinge katılacak personelin görevli ve izinli sayılacağı yönünde bir telkinde bulunduğunu öğrenerek durumu kamuoyunun bilgisine sunmuştuk. Sendikamızın olayı kamuoyuna duyurması üzerine e-postayı atan İlçe Milli Eğitim Müdürü, “suçu Aydın Valisi’nin üzerine atarak” Valiliğin talimatı doğrultusunda hareket edildiğini ifade etti. Aydın Valisi ise kendilerinin mitingle ilgili “herhangi bir talimat vermediğini” söyleyerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü’nü yalanladı. Kamu yöneticileri referandum süresince kesinlikle tarafsız kalmak zorundadırlar. Aksi tutum 298 sayılı kanun hükümleri ve YSK kararları uyarınca suçtur. Olayda seçim yasağı ihlal edilmiştir. Olayda ilgililer, 657 sayılı yasanın 6. maddesinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ve kanunlarına sadakat yükümlülüğüne; 7. maddesinde düzenlenen herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunmama yükümlülüğüne; 8. maddesinde düzenlenen resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güvene layık davranma yükümlülüğüne aykırı davranmışladır. Bu eylemler disiplin suçu olmalarının yanı sıra, Türk Ceza Kanunun 257. maddesinde öngörülen görevi kötüye kullanma suçu kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle olayda kusuru bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü ile, tespiti halinde kusurlu diğer kamu görevlilerinin cezalandırılması amacıyla suç duyurusunda bulunduk. Aynı şekilde eş zamanlı olarak, seçim yasakları kapsamında olan fiil nedeniyle Söke İlçe Seçim Kurulu’na da şikayet başvurusunda bulunduk.